Ptačí svět 1/2019

Ročník XXVI

vyšlo 28. 2. 2019

Ke stažení v PDF

OBSAH

1 | Úvodník / Carles Carboneras

1 | Z terénu i z kanceláře / Věra Sychrová

Letem ptačím světem Báry Kaminiecké

2 | Váleční hrdinové

2 | Holubi zmatenému vůdci nevěří

2 | Hrdlička zahradní dobývá Karibik

Pták roku

3–8 | Hrdlička se představuje / Jan Havlíček

Poznáte…?

9–12 | Znáte měkkozobé? / Věra Sychrová, Jan Hošek

Pták roku

12 | Operace Hrdlička / Zbyněk Janoška

13 | Nebezpečné cesty hrdliček divokých / Jaroslav Cepák

Objektivem…

14–15 | Hrdlička divoká objektivem

 Mladým ornitologům

16 | Krutihlavovy hlavolamy / Vlaďka Sládečková
16 | Poleť se mnou do přírody / Gabriela Dobruská

Nové knihy v e-shopu ČSO
17 | Genialita ptáků / Alena Klvaňová
17 | Krmíme ptáky v zahradě po celý rok a přírodně / Tomáš Brinke

Zajímavosti z ptačí říše

18–21 | Kde je dům holubí? / Dan Bárta, Tomáš Grim
22 | Velké, širé, rodné lány, buďte vy nám požehnány? / Martin Šálek

V ohrožení
23 | Ohrožení a možnosti ochrany hrdličky divoké / Václav Zámečník
24 | Legislativa evropských zemí k lovu ptáků se zaměřením na hrdličku
divokou / Vojtěch Stejskal
25 | Hrdlička divoká v Evropě / Lucie Hošková
25 | Pomozme hrdličce přežít cestu domů / Věra Sychrová

Ze života ČSO

26 | Co děláme pro hrdličku. Petice „Vraťme život do krajiny“ / Václav
Zámečník
26 | Přihlaste se na seminář pro zemědělce, myslivce a vlastníky půdy /
Václav Zámečník
27 | První sčítání ptáků na krmítkách v Česku / Dita Hořáková

Přidejte se
28 | Vydejte se prvního máje za Máchovou hrdličkou! / Gabriela
Dobruská