Recenze: Detlef Singer – Ptáci

titulka knihy PtáciDetlef Singer: Ptáci. Všechny druhy střední Evropy. Ševčík, 2017

399 stran, 346 evropských druhů, 396 ilustrací, kolem 650 fotografií a 346 map rozšíření


Kapesní fotografický atlas zahrnuje všechny druhy ptáků, které hnízdí nebo zaletují do Evropy. Obsahuje tak i druhy, se kterými se nesetkáme v České republice, na tuto skutečnost ale upozorňuje text ve stati Výskyt a lze ji získat i z přehledné mapky rozšíření, která je uvedena u každého druhu. Popis druhu zahrnuje český a latinský název, příslušnou čeleď, dobu výskytu v Evropě, stručnou charakteristiku druhu zdůrazňující typické rysy ve vzhledu, chování či způsobu života. Každý druh je zobrazen na barevné fotografii, která představuje samce ve svatebním šatě. U některých druhů je ještě vložen malý snímek zachycující ptáka v letu. Na malé barevné ilustraci je pak uvedena samice, mládě nebo je zdůrazněn některý výrazný znak opeření, typické hnízdo, způsob letu apod.

Přednosti:

+ Kvalitní fotografie evropských fotografů a ilustrace Paschalise Dougalise.

+ Úvodní kapitoly na zhruba 30 stranách přinášejí četné rady a tipy, jak pozorovat ptáky v přírodě, jak je určovat podle vzhledu i zpěvu, ale i informace o jejich životě, o prostředích, která obývají, včetně lidských sídel. Přinášejí i doporučení, jak ptáky chránit a jak jim pomoci na vlastní zahradě.

+ Atlas ptačích vajec v ilustracích ve skutečné velikosti. Pozor! Používejte jej pouze k určování nalezených skořápek či vypadlých vajec. Nerušte ptáky při hnízdění a nesbírejte vejce do sbírky.

+ Užitečné odkazy, adresy a seznam literatury pro další čtení.

+ U každého druhu je čtecí zóna pro majitele akustického pera Ting, po jehož přiložení pero přehraje typický hlasový projev daného druhu.

+ U mnoha druhů je uveden „Tip pro pozorovatele“ nebo poznámka „Už to víte?“, kde najdeme užitečné rady pro pozorování v přírodě a zajímavosti.

Nedostatky:

– Hlavním nedostatkem je řazení druhů, které nesleduje zoologický systém, respektive pouze nepřesně a „pozadu“ – kniha začíná pěvci a končí trubkonosími. Čtenář je tak zmaten, i když se atlas snaží usnadnit nalezení jednotlivých druhů pomocí rozdělení druhů do skupin (Pěvci, Brodiví a další, Dravci apod.), které jsou barevně odlišeny.

– Termín pobytu v Evropě se vztahuje k místu, kde pták hnízdí, v případě, že Českou republikou pouze protahuje, není upřesněno, kdy ho lze na našem území zastihnout.

– Překlad je místy neobratný, např. příliš často používá cizí slova, která lze snadno nahradit českými výrazy. Jindy se naopak snaží „mluvit česky“, ale výsledkem je výraz, který se běžně nepoužívá jako např. „polní ornitolog“ místo terénní ornitolog.

Závěr: Knihu lze doporučit zájemcům o pozorování ptáků v přírodě, a to především začátečníkům, kteří se teprve učí rozeznat jednotlivé druhy. Atlas neposlouží k určení pohlaví či věku všech pozorovaných ptáků, i když u druhů s výrazným pohlavním dimorfismem je samice většinou uvedena na malé barevné ilustraci, případně je zde obrázek mláděte. Knížka je graficky zdařilá a přináší mnoho zajímavostí, rad a doporučení. Hlavní výhradou tak zůstává netradiční a matoucí řazení druhů. Díky ostatním kladům však lze knihu doporučit do knihovny všech milovníků ptactva, zejména těch začínajících.


Koupit knihu Ptáci v benefičním obchodě ČSO