Jihomoravská pobočka

Adresa: Lidická 971/25, 602 00 Brno
Kontakt: Gašpar Čamlík, tel. 731782066, e-mail: camlik@birdlife.cz nebo jmpcso@birdlife.cz
IČO: 65353391
ID datové schránky: 56ywzeq
Založena: 6. 3. 1993
Počet členů (stav k dubnu 2020): 246
Územní působnost: Jihomoravský kraj a okresy ZL, UH (Zlínský kraj)

Současný výbor pracuje ve složení:
Jan Sychra – předseda
Václav Beran – místopředseda
Gašpar Čamlík – jednatel
David Horal – člen
Přemysl Heralt – člen

Členské příspěvky činí 100 Kč/rok pro členy ČSO a 200 Kč/rok pro nečleny ČSO. Členové pobočky dostávají zdarma časopis Crex.

Členské schůze se konají 2x ročně (listopad-prosinec a březen-duben) v přednáškovém sále Moravského zemského muzea v Brně.

Časopis Crex lze objednat na výše uvedené adrese, včetně některých starších čísel.