Jihomoravská pobočka

Adresa: Lidická 25/27, 602 00 Brno
Kontakt: David Horal, tel. 775 254 220, e-mail: david.horal@seznam.cz nebo jmpcso@seznam.cz
IČO: 6535339
Založena: 6.3.1993

Počet členů (stav ke konci r. 2016): 196
Územní působnost: Jihomoravský kraj a okresy ZL, UH.

Současný výbor pracuje ve složení:
Jan Sychra – předseda
Václav Beran – místopředseda
Gašpar Čamlík – jednatel
Libor Hort – pokladník
David Horal – člen

Členské příspěvky činí 100 Kč/rok pro členy ČSO a 200 Kč/rok pro nečleny ČSO. Členové pobočky dostávají zdarma časopis Crex – Zpravodaj JMP ČSO.

Členské schůze se konají 2x ročně (listopad-prosinec a březen-duben) v přednáškovém sále Moravského zemského muzea v Brně.

Časopis Crex – Zpravodaj JMP ČSO je možno objednat na výše uvedené adrese. Na skladě jsou čísla 12 a 14-30.