Čestní členové a držitelé Ceny ČSO

Čestní členové ČSO

Čestné členství může být uděleno fyzickým i právnickým osobám, které se mimořádně zasloužily o rozvoj ornitologie a ČSO nebo o ochranu ptáků. (Stanovy ČSO)

Čestnými členy ČSO jsou následující osobnosti českého i mezinárodního ornitologického života:

 • Tomáš Diviš (2014)
 • Pavel Řepa (2010)
 • Štefan Danko (2010)
 • Jiří Vondráček (2007)
 • Jan Hora (2006)
 • Johanna Winkelman (2005)
 • Glutz von Blotzheim
 • Jiří Formánek (2004)
 • Karel Šťastný (2001)

 

Přehled všech čestných členů

… tento přehled průběžně doplňujeme…

 • Jaroslav Klápště (2009)
 • Stanislav Beneda (2007)
 • Kurt Bauer
 • Pavel Pelz
 • Bohumil Rejman
 • Pavel Žďárek
 • Karel Hudec
 • Zdeněk Veselovský
 • p. říd. učitel v. v. J. Hála z Dukovan (1950)
 • Alfred Hořice (1931)
 • Jiří Janda (1931)
 • Jaromír Wenig (1931)
 • Kurt Loos

 

Držitelé Ceny ČSO

Cena ČSO je udělována jako ocenění za dlouholetý přínos i za jednorázový výjimečný příspěvek k ochraně ptáků a jejich prostředí a k prohlubování znalostí o ptácích v České republice. (Pravidla pro udělování Cen ČSO)

2019:

 • Tomáš Grim: za propagaci a popularizaci české ornitologie u nás i ve světě
 • Josef Jahelka: za propagaci ornitologie a dlouholetou organizaci ornitologických táborů
 • Jan Hora: za precizní zpracování výsledků monitoringu naturových druhů ptáků a ptačích oblastí v letech 2005—2013
 • Roman Vacík: za organizaci ornitologického života západních Čech, včetně sčítání labutí velkých v roce 2018

2018:

 • Karel Pecl: za ochranu přírody Písecka a za založení odchytového tábora v NPR Řežabinec
 • Libor Schröpfer: za neúnavnou organizaci a popularizaci ornitologie v západních Čechách
 • Lubor Urbánek: za ornitologickou a pedagogickou činnost na Žehuňském rybníce a na Litomyšlsku

2017:

 • Pavel Kverek: za dlouhodobý výzkum a ochranu slavíků a za neúnavnou propagaci ornitologie
 • Jan Matouš: za významný podíl na modernizaci kroužkování v Česku