Josefovské louky letos oslavily desáté narozeniny

Zároveň se Ptačí park České společnosti ornitologické stal útočištěm rekordního množství vzácných druhů ptáků

V Praze 12. září 2017. V letošním roce hnízdilo v Ptačím parku České společnosti ornitologické nejvíce vzácných a ohrožených druhů ptáků za celou jeho desetiletou historii. Josefovské louky tak potvrdily významnou roli, kterou v ochraně přírody zastávají. Vedle stálic, jako jsou čejky chocholaté, ornitologové na Josefovských loukách zaznamenali například i vzácné chřástaly.

Ptačí park České společnosti ornitologické – Josefovské louky. Foto: Archiv ČSO

Při ohlédnutí za letošní hnízdní sezónou můžeme konstatovat, že ptačí rezervace Josefovské louky dobře plní svůj účel a díky závlahovému hospodaření se zde daří vzácným mokřadním druhům ptáků,“ uvádí Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. Ornitology vysoce ceněná jsou například velmi pravděpodobná hnízdění hned tří druhů chřástalů. „Fotograficky zdokumentovaná máme sice jen mláďata chřástala vodního, ale i to považujeme za velký úspěch – chřástali jsou totiž téměř neviditelní. Jejich vytrvalé volání z mnoha míst však víceméně potvrzuje rozmnožování i u chřástala kropenatého a malého,“ vysvětluje Ing. Kamil Čihák. Dva posledně jmenovaní chřástali – kropenatý a malý – jsou ochranářskými klenoty a chřástal malý je dokonce zvláště chráněným druhem v kategorii kriticky ohrožený.
Ornitologové letos na Josefovských loukách často slyšeli volání chřástala kropenatého, který zde pravděpodobně hnízdí. Foto: Marek_Szczepanek, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59038
Ptačí park Josefovské louky se stal také pravidelným hnízdištěm čejky chocholaté, jednoho z nejvíce ubývajících ptáků naší kulturní krajiny. „Přesto, že rychle zarůstající mokřadní louky jsou typickým prostředím spíše pro jiné druhy mokřadních ptáků, díky našim zásahům si tu i čejka našla své místo,“ říká Břeněk Michálek, správce parku. „Letos se nám díky nalezenému hnízdu podařilo prokázat také hnízdění dalšího bahňáka – bekasiny otavní. Charakteristické mečení bekasin, kterým obhajují hnízdiště, se rozléhalo celé jaro hned na několika místech parku a hnízdících párů tak bylo pravděpodobně hned několik,“ dodává Michálek.
V letošním roce bylo na Josefovských loukách potvrzeno hnízdění bekasiny otavní. Foto: Dušan Boucný, Birdphoto.cz

 

Ptačímu parku prospěla nejen na sníh bohatá zima a jarní umělé zavlažování, ale i činnost bobra, který tu rovněž začíná hospodařit. „Bobr nemusí být vždy jen nevítaným škůdcem. Díky jeho pomoci se tu letos o hnízdění pokoušely i vzácné kachničky – čírky modré,“ vysvětluje Michálek.

Ptačí park Josefovské louky vznikl na pozemcích, které byly vykoupeny nebo pronajaty díky podpoře stovek dárců z řad organizací i široké veřejnosti. ČSO zde obnovila historický zavlažovací systém a udržuje zde luční hospodaření. Milovníci přírody a fanoušci ČSO mohou i nyní přispívat na výkupy pozemků na vytyčeném území a podpořit tak ochranu a péči o ohrožené mokřadní druhy. Vše potřebné zjistí na www.josefovskelouky.cz.

 

Kontakt:

Břeněk Michálek
734 226 037
josefovskelouky@birdlife.cz

Další informace:

www.josefovskelouky.cz