Regionální pobočky

Česká společnost ornitologická má díky svým osmi pobočkám zastoupení téměř po celé České republice. Posláním jednotlivých poboček je provádění vlastních výzkumných, ochranářských a popularizačních aktivit v regionu, které mají často návaznost na projekty ČSO. Členové ČSO se mohou stát členy jakékoli pobočky nezávisle na svém bydlišti.

Severočeská pobočka ČSO

Západočeská pobočka ČSO

Jihočeský ornitologický klub – Jihočeská pobočka ČSO

Východočeská pobočka ČSO

Pobočka ČSO na Vysočině

Jihomoravská pobočka ČSO

Moravský ornitologický spolek – Středomoravská pobočka ČSO

Slezská ornitologická společnost – Severomoravská pobočka ČSO