Čeština - názvy druhů píšeme s malými písmeny.

Ornitologická čeština

Češtinu a ptačí jména používáme denně, a přesto v nich často chybujeme.

Jména druhů s malými písmeny

V češtině považujeme názvy ptačích druhů za jména obecná, píšeme je proto s malými písmeny. To samé platí i pro názvy vyšších taxonomických jednotek, včetně čeledí a řádů. Jediný správný zápis je tedy:

Čeština - názvy druhů píšeme s malými písmeny.

a

Vědecká jména

V odborných textech doplňujeme často vědecká jména. Lidově jim říkáme „latinská“, i když často obsahují slovní základ z řečtiny nebo z jiného jazyka. Vědecká jména rodů a druhů píšeme kurzívou, rodové jméno s velkým počátečním písmenem, druhové s malým. Pokud dáváme jméno do závorky, je kurzívou jen jméno samotné, závorka ne!

Čeština - vědecká jména píšeme s velkým písmenem u rodového a malým u druhového jména.

Vědecká jména čeledí a řádů ovšem kurzívou nepíšeme, tedy:

Čeština - vědecké názvy řádů a čeledí píšeme s velkým písmenem.

Přeji všem čtenářům mnoho hezkých pozorování a zápisů bez chyb, které nám pomohou se vzájemně domluvit!