Na ptáky s ČSO

Z Kam na ptáky

Akce České společnosti ornitologické pro veřejnost

Aktuální nabídku najdete na www.birdlife.cz

Přelom ledna a února - Vycházky ke Světovému dni mokřadů k vodním tokům, jezerům a rybníkům, ale i umělým vodním nádržím. Pozorování přezimujících vodních ptáků.

Březen a duben - Soví noci v rámci kampaně Pták roku 2018 na různých místech republiky, večerní vycházky za sovím houkáním

Přelom dubna a května - Vítání ptačího zpěvu. Oslava začátku nové hnízdní sezóny zaměřená na poslouchání zpěvu stálých i právě se navrátivších tažných ptáků. Často i s ukázkou kroužkování, zábavnými úkoly pro děti nebo např. instalací budek a jinými aktivitami s ornitologickou tématikou. Hlavní letošní termín je 5. – 6. května 2018, ale akce se budou konat již od konce dubna až do konce května. Termíny a místa konání zveřejníme začátkem dubna.

První víkend v říjnu - Festival ptactva. Vycházky a doprovodné akce zaměřené na pozorování tahu ptáků.

Celoročně - každý rok pořádáme několik exkurzí za ptáky po Česku i do zahraničí. Členské exkurze ČSO v roce 2018

Celoročně - můžete navštívit první soukromý ptačí park Josefovské louky, který budujeme díky darům veřejnosti u Jaroměře. Pořádáme pravidelné akce, jako je např. Noční příroda Josefovských luk. Přehled akcí na www.josefovskelouky.cz