JAK

Z Kam na ptáky

JAK

Etický kodex

Zájmy ptáků a přírody vždy klademe na první místo.

K ptákům se přibližujeme jen na přiměřenou vzdálenost.

Nechováme se hlučně, snažíme se o nenápadnost.

Nerušíme ptáky při hnízdění.

Nezasahujeme do přirozeného života ptáků (nezneužíváme nahrávky hlasů k provokování, ptáky neplašíme, nechytáme apod.).

Nepoškozujeme, neznečišťujeme ani nijak neměníme životní prostředí ptáků (např. porosty v okolí hnízda).

V chráněných územích nevstupujeme mimo značené cesty.

Respektujeme zákazy vstupu a vjezdu na soukromé pozemky, do pásem ochrany vod apod.

K ostatním pozorovatelům se chováme slušně a ohleduplně.

O svá pozorování se podělíme s ostatními např. uložením dat do databáze avif.birds.cz, ale zvážíme možnost utajení přesné polohy hnízd nebo v případě pozorování vzácných druhů.


Pravidla ornitologické etiky si můžete přečíst také na webu Klubu 300.


Jak poznávat ptáky

Chceme-li se naučit poznávat ptáky, platí, že čím více se o nich dozvíme, tím lépe. Nestačí vědět, jak který druh vypadá. Mnohé určovací znaky jsou detaily v opeření, které často v přírodě nezahlédneme. Pozorování je navíc ovlivněno světelnými podmínkami – barvy se zdají jiné brzy ráno a ve večerním slunci.

Proto bychom se měli snažit znát odpovědi alespoň na základní otázky o našich druzích, ke kterým patří zejména:

• V jakém žijí biotopu?

• Kdy se u nás vyskytují?

• Kde se v terénu pohybují (po zemi, na vyvýšených místech, v korunách stromů, v příbřežní vegetaci…)?

• Jak se pohybují (silueta v letu, způsob letu, způsob šplhání po stromě, způsob usednutí na větev, způsob chůze – poskoky, přikrčení apod.)?

• Vyskytují se v hejnech nebo převážně sami?

Dále nám pomůže znalost pobytových stop (požerky, hnízda, zásobárny, stopy…), velikostních poměrů mezi jednotlivými druhy a zejména jejich chování.


Základní výbava

dalekohled – pro pozorování ptáků se nejlépe hodí triedr 10 x 50 (první číslo udává zvětšení, druhé průměr objektivu, který ovlivňuje světelnost). Pro pozorování v lese stačí menší přiblížení, naopak pozorujeme-li vodní hladinu, potřebuje větší zvětšení, případně stativový dalekohled. Jak vybrat dalekohled si přečtěte na webu ČSO zde.

zápisník, tužka

atlas ptáků

pro začátečníky:

Jan Dungel, Karel Hudec: Atlas ptáků České a Slovenské republiky

Katrin Hecker, Franck Hecker: Atlas ptáků

Barthel Dougalis: Ptáci Evropy

Detlef Singer: Ptáci

Pro pokročilé:

Lars Svensson: Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu

Keith Vinicombe: Příručka k určování ptáků se zaměřením na podrobný popis snadno zaměnitelných druhů

Knihy můžete zakoupit v e-shopu ČSO za zvýhodněné členské ceny.

chytrý telefon s aplikací Avif Mobile, kterou stáhnete na Google Play

CD s hlasy ptáků – doma si můžeme procvičovat znalosti hlasů ptáků poslechem nahrávek z edice Biophon nebo např. na stránkách Českého rozhlasu v projektu Hlas pro tento den, či v rozsáhlé databázi nahrávek ptačích hlasů z celého světa xeno-canto.

Před cestou

Ověřme si, jaké bude počasí. Pro pozorování ptáků se nejlépe hodí bezvětří bez silného deště. Naopak lehký deštík nevadí a dokonce stimuluje ptáky k aktivitě a zpěvu.

Podívejme se na databázi pozorování ČSO avif.birds.cz, kde najdeme, jaké druhy byly na vybrané lokalitě nedávno spatřeny.