Obnova závlah

Přítomnost zavlažovacího systému (původně závlaha Metuj) byla jedním z důvodů, proč ČSO rozhodla ptačí park vytvářet právě zde na Josefovských loukách. Stoletou a několik desetiletí nepoužívanou soustavu zavlažovacích a odvodňovacích kanálů s hradítky a stavidly bylo zapotřebí nejprve renovovat. K tomu došlo v roce 2008 díky finanční podpoře z Operačního programu životního prostředí a německé nadace DBÚ. Čištění a údržba kanálů však probíhá dodnes.

Zásadní byl rok 2012, kdy se ČSO podařilo získat nový manipulační řád a povolení k nakládání s vodami a tím de facto opět možnost zavlažovat.

 

Obnovený kanál U dubů už opět vede vodu do severní části parku.