Kupte si pozemek na Josefovských loukách

Přispějte na výkup pozemků

Předpokladem zřízení Ptačího parku Josefovské louky je dostatek finančních prostředků na výkup pozemků. Na terénní úpravy i vybudování pozorovatelen lze získat peníze z různých fondů a projektů, o výkup pozemků se ale musíme postarat sami.
V roce 2019 jsme rozhodli o zřízení dalších ptačích rezervací, kde bude ochrana ptáků na prvním místě. Zjistěte více zde. 

Přispějte k rozvoji jedinečného projektu Ptačí park Josefovské louky a KUPTE POZEMEK PRO ČSO! Na přání vám rádi vystavíme i dárkový certifikát (viz níže). 

 

Možnosti podpory:

Vyberte si pozemek, na který zrovna shromažďujeme peníze, nebo zašlete libovolnou částku

  • platební kartou nebo převodem  přes zabezpečený platební portál Darujme.cz,

 

Členové ČSO nebo naši stávající dárci, na které již máme kontaktní údaje, mohou darovat i přímo:

  • převodem na transparentní účet 2800277111/2010,
  • trvalým příkazem na účet 2800277111/2010,

Variabilní symbol 77 – pokud chcete podpořit rozvoj všech ptačích rezervací, z darů čerpáme podle toho, kde je co zrovna předjednané k výkupu (včetně Josefovských luk). Pokud chcete podpořit pouze Josefovské louky, můžete použít variabilní symbol 771.

Jako specifický symbol uvádějí členové ČSO své členské číslo.

Všichni pak mohou darovat :

  • v hotovosti v sekretariátu ČSO, Na Bělidle 34, Praha-Smíchov.

 

Ke všem darům od 1000 Kč zašleme dárci v lednu následujícího roku potvrzení o přijetí daru. K vystavení tohoto dokladu potřebujeme znát adresu dárce, a pokud daruje peníze firma, potřebujeme její název, sídlo, IČO a DIČ. Na vyžádání, i před obdržením daru, můžeme připravit i darovací smlouvu, kterou podepisují obě zúčastněné strany.

Darovanou částku lze odečíst od základu daně z příjmu v daňovém přiznání. V tom případě je nutné k přiznání přiložit potvrzení o přijetí daru nebo darovací smlouvu spolu s dokladem o provedení platby (výpis z účtu, odkud byl dar odeslaný nebo příjmový doklad vystavený při předání daru v hotovosti).

Na žádost rádi vystavíme certifikát, který lze zarámovat a použít třeba jako dárek. V případě zvláštních přání nám prosím sdělte, co přesně má být na certifikátu uvedeno. V případě zájmu o certifikát prosím kontaktujte Lucii Hoškovou hoskova@birdlife.cz

 

Všem dárcům, těm dosavadním i těm budoucím, srdečně děkujeme a těšíme se na setkání na některé z akcí na Josefovských loukách!