Hospodaření

Česká společnost ornitologická jako nezisková organizace resp. spolek vede účetnictví dle zákona a rozděluje svoje hospodaření na hlavní a vedlejší činnost, na něž získává finanční prostředky z různých finančních zdrojů.

Hospodaření ČSO v roce 2016

V roce 2016 tvořily zhruba 50 % příjmů dotace a granty na konkrétní realizované projekty.

Pravidelným zdrojem příjmů jsou členské příspěvky. Ostatní příjmy organizace tvoří její hospodářská činnost, jako je např. prodej zboží v dobročinném e-shopu, zakázky menšího i většího rozsahu, reklama a další služby.

Nezanedbatelným zdrojem příjmů jsou dary, které tvořily v roce 2016 přes 12 % celkových příjmů.

 

Všechny získané finanční prostředky společnost vkládá zpět do naplňování svého poslání, tedy do ochrany a výzkumu ptactva.

ČSO je členem platformy Zelený kruh a přihlásila se k jeho etickému kodexu.  Dobrovolně se tak při zajišťování financování zavazuje  postupovat etickým, zodpovědným a transparentním způsobem.

Na základní přehled hospodaření v roce 2016 se můžete podívat na výše uvedeném grafu, pro podrobnější informace si stáhněte naše výroční zprávy, které od roku 2015 procházejí auditem.