Akce v parku

Akce v Ptačím parku Josefovské louky v roce 2018

Přinášíme základní přehled akcí pro lepší plánování. Podrobnější informace budou na pozvánkách před jednotlivými akcemi.


Úklid Josefovských luk a okolí (pořádán společně s Uměleckou kolonií Bastion IV. v Josefově a dalšími).

10. 3. 2018 (sobota) od 9:00 u Podklasního mlýna (50.3423203N, 15.9380153E) pod Josefovem. Ptačí park zase udělal velký krok dopředu – rozrostl se o další vykoupená území, zavedla se tu pastva divokých koní a potlačováním houštin se rozšířila i plocha luk samotných. Koně sice znamenají ohromnou pomoc s péčí o park, ale terénních prací neubylo. Přijďte pomoci s úklidem a údržbou parku a jeho okolí. Park samotný je sice odpadků téměř prostý, ale přiléhající josefovské stráně a promenády jsou posety lahvemi, plasty a vším, co je pro některé lidi obtížné donést o pár metrů dále do odpadkového koše. Unikátní komplex josefovské pevnosti, květnatých strání a ptačího parku si zasluhuje naši péči! Přiložme, alespoň jednou v roce, ruku k dílu! Na viděnou se těší zřizovatelé ptačího parku České společnosti ornitologické a Umělecké kolonie Bastion IV.

Holiny do ptačího parku podmínkou, na úklid okolí nikoli. Svačinu s sebou. Oheň zajištěn. Akce pro celou rodinu.

Kontakty:

Břeněk Michálek, tel. 734 226 037, josefovskelouky@birdlife.cz (Ptačí park Josefovské louky)

Jan Paďour, tel. 777 556 635 (Umělecká kolonie Bastion IV.)


Vítání ptačího zpěvu

5. 5. 2018 (sobota) od 6:00 (od 6:00 pro velký úspěch časnějšího začátku na minulém ročníku). Sraz u rybníka na Starém Plese (50.3379583N, 15.9568228E). Procházka s experty na ptačí hlasy a pozorování ptáků. Výkonné dalekohledy, ptáčníci a kroužkovatelé i specialista na savce mokřadů a co hlavně: první příležitost pozorovat, jak se ptákům líbí na pastvině divokých koní!

Kontakt: Břeněk Michálek, tel. 734 226 037, josefovskelouky@birdlife.cz


Noční příroda Josefovských luk

8. 6. 2018 (pátek) od 19:00 u Podklasního mlýna pod Josefovem (50.3423203N, 15.9380153E). Vhodné pro celou rodinu, avšak trvání do pozdních nočních hodin.

Populární náhled do tajemného světa soumračných a nočních zvířat. Nechybět bude odchyt netopýrů a nočních motýlů i seznámení se zvláštní květenou tankodromu, zaplavovaných luk i orchidejemi Josefovských strání. Doporučujeme výkonné svítilny a pevnou obuv! Provádět Vás budou odborníci z České společnosti ornitologické, Českého svazu ochránců přírody a z Muzea východních Čech.

Kontakt: Břeněk Michálek, josefovskelouky@birdlife.cz, tel. 734 226 037  nebo David Číp, tel. 603 847 189.


Volný pracovní tábor

20. 7. – 29. 7. 2018 Ubytování na správě ptačího parku zdarma!

Přidejte se též!

Využijte ubytování zdarma v unikátní Pevnosti Josefov na Okružní 36 (50.3370681N, 15.9294167E). 1,5 km od vstupu do ptačího parku u Podklasního mlýna a 2,3 km od hlavního vstupu u Starého Plesu. Restaurace a obchůdky poblíž. Teplá sprcha. Tři (propojené) noclehárny, jedna společenská místnost. Jedna kuchyň, jedna koupelna se sprchovým boxem, teplá voda.  Jeden oddělený záchod. Spaní ve vlastních spacácích!

Posláním dobrovolníků je hlavně posekání a odklizení trávy ze vstupního areálu parku. Letos nově i údržba a oprava ohrad pro koně.

Po řádném zaškolení můžete sekat ruční kosou, nebo pokud jste oprávněná osoba, i motorovým křovinořezem. Náročnější porost poseká správce parku. Hlavní činností tedy bude hrabání a nošení sena, natírání informačních cedulí a další údržbové práce.

Zajištění divokých koní

Divocí koně z Exmooru už efektivně udržují velkou část parku. Jejich ohrady je však třeba udržovat a vylepšovat. Vyměníme laminátové tyčky za dřevěné kůly a opravíme brány.

Zájemci se mohou hlásit Břeňkovi Michálkovi, josefovskelouky@birdlife.cz, tel. 734 226 037


Noc netopýrů III

31.  8. 2018 (pátek) od 16:30. Noc netopýrů III (Mezinárodní noc pro netopýry). 1. část16:30 přednáška předního odborníka na netopýry na „správě“ ptačího parku v Okružní 36 v Josefově (50.3370483N, 15.9295053E), vhodné pro středoškoláky a dospělé, 2. část18:30 – průstup Josefovským podzemím některého z pevnostních Bastionů, 3. část – chytání a demonstrace netopýrů v 19:30 u Podklasního mlýna pod Josefovem, pro všechny).

Potřetí v „Netopýří metropoli“ – Josefově! Pořádána jako akce Ptačího parku Josefovské louky České společnosti ornitologické. První částí bude přednáška v podání předního odborníka na netopýry (začátek v 16:30, Okružní 36, Jaroměř-Josefov). Následuje exkurze do netopýřích chodeb některého z pevnostních Bastionů a přesun k Podklasnímu mlýnu, kde v 19:30 proběhne odlov netopýrů nad Starou Metují a jejich sledování pomocí speciálního zařízení – detektoru netopýrů. Akci povedou zoologové z České společnosti pro ochranu netopýrů, České společnosti ornitologické a Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Kontakt: Břeněk Michálek, josefovskelouky@birdlife.cz, tel. 734 226 037


Festival ptactva

6. 10. 2018 (sobota) od 8:00, sraz u rybníka na Starém Plese

Ptáci se při své daleké cestě na zimoviště zastavují i na Josefovských loukách. Pozorovat nebo přímo do ornitologických sítí lze odchytnout zajímavé druhy, které běžně nepotkáváme. Silným dalekohledem uvidíme další desítky druhů ptáků. Každoroční akce pro malé i velké, vedena odborníky z České společnosti ornitologické.
Kontakt: Břeněk Michálek, josefovskelouky@birdlife.cz, tel. 734 226 037


Zazimování ptačího parku a zasazení Stromu svobody

3. 11. 2018 (sobota) od 9:00, ve vstupním areálu ptačího parku u Starého Plesu

Závěr sezóny 2018 v ptačím parku! Zjistíme, jak se na zimu připravují divocí koně. Vyzkoumáme, jak za ten rok pomohli ptačímu parku a jak se to líbilo ptákům. Vyřežeme a spálíme buřeň, která překáží bahňákům. Horký čaj zajištěn, ale sváču s sebou! Akce pro celou rodinu a všechny, kteří mají fortel a pracovní oděv. Na spolupráci se těší Česká společnost ornitologická.
Kontakt: Břeněk Michálek, josefovskelouky@birdlife.cz, tel. 734 226 037


Pomozte Josefovským loukám právě nyní!

Vyberte si pozemek, nebo jeho část, a zašlete příslušný obnos (nebo jakoukoli jinou částku) na transparentní účet ČSO 2800277111/2010, variabilní symbol: 77. Členy prosíme, aby jako specifický symbol uvedli své členské číslo.

Pro platbu kartou využijte prosím zabezpečeného platebního portálu Darujme.cz:

Za podporu Josefovských luk srdečně děkujeme všem současným i budoucím dárcům!