Sledování výskytu druhů

Sledování výskytu jednotlivých druhů v návaznosti na roční období, teplotu apod. patří mezi tzv. fenologická pozorování a jedná se o dlouhodobou záležitost. Pokud chceme zjistit, jak se mění druhové složení v čase, musíme zvolenou oblast (úsek řeky, rybník, park,…) procházet v pravidelných intervalech (např. 1x týdně nebo 1x za 14 dní) a snažit se v okolí zachytit co nejvíce druhů. Nezapomeňte si psát úplně všechny druhy! Musí být jasné, že kos tam nebyl, protože by byl jinak napsaný. Zároveň je důležité zaznamenávat údaje o počasí (teplotu, jestli foukal vítr, pršelo…), které jsou nezbytné při hledání souvislostí.


Sledování příletu

Cíl a význam:

Znalost období příletu jednotlivých druhů přispívá ke znalosti vztahů v ekosystému a může pomoci v okamžiku potřeby jejich ochrany. Dlouhodobé sledování příletu pak může ukazovat na klimatické změny v určitém období a adaptaci druhů na tyto změny.

Možné otázky:

V jakém pořadí a kdy ptáci na jaře přilétají?

Přílet jednotlivých druhů má jisté zákonitosti, které se promítly i do pranostik. Funguje to? Vyberte si určité místo a v pravidelných intervalech ho navštěvujte od konce zimy. Zapisujte si všechny pozorované ptáky. Má na čas příletu vliv potrava nebo místo, kde zimují?

Přilétají dříve vlaštovky nebo jiřičky?

Přílet dvou různých druhů můžeme sledovat buď vizuálně, nebo podle hlasu (např. budníček). Zajímavé může být i srovnání data příletu ve vašem okolí s jinými oblastmi (použití dat z birds.cz).

Jak rychle obsazují hnízda ptáci z jedné kolonie?

Sledování příletu ptáků hnízdících v koloniích. Je dobré mít jednotlivá hnízda označená a sledovat, jak je ptáci obsazují, zda je spíše opravují nebo staví nová. (např. jiřičky)

Odlétli všichni?

U některých tažných ptáků se stává, že někteří jedinci přes zimu zůstávají, jako třeba u rehků nebo čápů. Kolik jich přesně zimuje, moc nevíme. Náhodná pozorování se dají najít na birds.cz. Projděte okolí s dostatečným předstihem, abyste podchytili ty, kteří zůstali.

Kdy a kde?

Kdekoli, v jarním období (je dobré si předem zjistit, kdy by měly druhy, které chcete sledovat, přilétat.)

A když už sledujete přílet ptáků, můžete se zapojit do Jaro ožívá na www.springalive.net!


Je rozdíl mezi jarem a zimou?

I během zimy se složení ptačí říše mění.  Na zimu k nám přilétají druhy, které hnízdí na severu, jiné druhy odlétnou a další změní chování – sdružují se do hejn a v nich se potulují krajinou. Při sledování příletu ptáků tak můžete zjistit i kdy jiné druhy zmizely.

Možné otázky:

Zdržují se straky / vrabci přes zimu v místě, kde pak hnízdí?

Kdy ptáci začnou obsazovat rybníky? Zmizeli zároveň ptáci z Vltavy?

Kdy se nejvíce ozývají šplhavci?


Zimující ptáci

Volavka popelavá. Foto: Jan Grünwald

Cíl a význam:

Během zimy se naše nezamrznuté vodní plochy a řeky stávají významným útočištěm nebo tahovou zastávkou pro mnohé druhy vodních ptáků. Vodní ptáci jsou jednoduše dostupnou a snadno rozpoznatelnou skupinou – s jejich poznáváním může začít tedy opravdu každý i bez předchozích zkušeností či odborných znalostí. V Praze za nimi ani není třeba jezdit nikam daleko, např. řeka Vltava přímo ve městě je jedním z nejvýznamnějších zimovišť v celé republice. Za pozornost určitě stojí Troja nebo Vltava v centru mezi Kampou a Vyšehradem.

Možné otázky:

Jak se mění se početnost a výskyt vodních ptáků v průběhu sezony?

Závisí změny početnosti a výskytu vodních ptáků na teplotě (u nás/na severu Evropy)?

Kde nocují kormoráni? Kdy na nocoviště přilétají?

Které druhy projevují zájem o přikrmování lidmi a které ne?

Kdy a kde?

Na libovolné lokalitě s výskytem vodního ptactva. Přehled nejvýznamnějších mokřadů z hlediska vodního ptactva v Praze najdete na stránkách Pražské mokřady. Na podzim a na jaře je možné sledovat význam lokalit pro stěhovavé druhy (leckdy se na chvíli objeví i vzácný druh), v zimní sezoně (listopad – únor) průběh zimování a v hnízdní sezoně (březen – červenec) postupné obsazování vhodných vodních ploch a úspěšnost hnízdění.

Nezapomeňte svá pozorování zadat do Faunistické databáze ČSO, kde můžete i sledovat druhy vyskytující se na jiných lokalitách v České republice a jednoduše ověřit vzácnost pozorování výjimečného druhu!