Měření průhlednosti vody v rybnících

Cíl a význam: Pro některé ptáky, např. potápky, je základním předpokladem pro úspěšné hnízdění kromě dostatku potravy i dostatečná průhlednost vody. Pokud je voda zakalená, potápky těžko najdou potravu, protože ji jednoduše nevidí. Průhlednost vody se dá jednoduše měřit za pomoci tzv. Secchiho desky, pomůcky, kterou si můžeme jednoduše sestrojit i sami doma. Jak se vyvíjí průhlednost v průběhu roku, co ji ovlivňuje i zda je náš rybník vhodný pro hnízdění ptáků můžeme zjistit během jednoduchého terénního průzkumu.

Možné otázky:

Jaká je průhlednost na rybnících v mém okolí?

Jak se průhlednost mění v průběhu roku?

Ovlivňuje průhlednost vody rybí obsádka?

Kterým ptákům nevadí nízká průhlednost vody?

Kdy a kde?

Na kterémkoli rybníce, měření začít ideálně v jarním období a pokračovat v pravidelných intervalech do období hnízdění. Vedle měření průhlednosti je možné sledovat a zaznamenávat i výskyt vodních druhů ptáků (druhy, jejich početnost i chování). Zajímavé může být srovnání dvou různých ploch.

Nezapomeňte svá měření zadat do formuláře pro sběr dat z měření Secchiho deskou!

Vše o měření průhlednosti vody Secchiho deskou najdete na našich dalších stránkách.