Praktické návody a doporučení pro autory posterů

Maximální velikost posteru je A1 orientovaná na výšku, tedy zhruba 85 x 60 cm.

Název

 • Název musí velmi dobře charakterizovat problém (to je zásadní!).
 • Dobře působí název ve tvaru otázky (na kterou pochopitelně odpovím) nebo jednobodového shrnutí celé práce.
 • Čím větším písmem je název vyveden, tím lépe.
 • Pod názvem umístěte dostatečně výrazně jméno autora (autorů) a název a adresu školy.

 

„Abstrakt“

 • Poster by měl obsahovat krátké shrnutí.
 • Slouží k tomu, aby spěchající kolemjdoucí mohl během půlminuty zjistit vše podstatné.
 • Zajímavé (a velmi funkční) řešení je rozmístit po posteru několik výrazných, na sebe navazujících bodů nebo boxů, které uvádějí či shrnují každou část.

 

Písmo

 • Písmo není nikdy dost velké (i font velikosti 20 je malý).
 • Bezpatková písma (Arial & spol.) jsou čitelnější než patková (Times New Roman, Garamond…).
 • Podivné „zakroucené“ fonty jsou občas hezká věc, ale pozor, aby byl poster dobře čitelný i zdálky.
 • Nesnažit se použít příliš mnoho různých typů fontů, rozptyluje to.

 

Pozadí

 • Obrázek, fotografie nebo nějaká textura na pozadí může dělat poster atraktivnější na první pohled, ale písmo je často špatně čitelné.
 • Proto pozor na volbu barev pozadí (řešením mohou být tmavá písmena lemovaná světlou linkou).
 • Barevné pozadí pod nějakou důležitou částí textu ji zvýrazní (v případě bílého pozadí v ostatních částech), pokud bude písmo na pozadí stále kontrastní.

 

Čísla, statistiky, tabulky

 • Tabulky používejte s rozvahou – příliš mnoho čísel odradí.
 • Raději pár dobře vybraných základních výsledků, zato výrazně!
 • Opatrně zacházet se statistikami (jsou důležité, ale nepřehánět).

 

Obrázky, fotografie

 • Obrázky vždycky přitáhnou pozornost (raději více než méně, ale nepřehánět).
 • Příliš mnoho grafů – čtenářova smrt (grafy mají nevýhodu – musí se u nich myslet).
 • Obrázky musí být v dobrém rozlišení – obrázek na monitoru počítače musí zůstat pěkný i po několikanásobném zvětšení na posteru.

 

Kompozice

 • Můžete (ale nemusíte!) se držet standardního členění na abstrakt, úvod, metodika, výsledky, diskuse, shrnutí.
 • Je jedno, jestli se poster bude číst shora dolu, zleva doprava nebo do spirály. Podstatné je, aby bylo poznat, kde co pokračuje, aby důležité věci byly výrazné a nedůležité (když už tam jsou) nevýrazné, a aby bylo jasné:
  • Co jsem dělal.
  • Co jsem zjistil.
  • Není vhodné, aby významnou část v čestném středu zabírala metodika a nejdůležitější výsledky se krčily někde dole.
  • Výsledky obvykle na posteru zabírají mnohem více místa než v článku (hlavně na úkor metodiky, ale i diskuse). To je pochopitelné – výsledky se dají obvykle znázornit čísly nebo graficky.

 

Rady obecné

 • Podobně jako prezentaci lze i pěkný poster připravit v Power Pointu (1 snímek na výšku).
 • Když vyškrtáte polovinu toho, co jste původně na poster chtěli dát, s chutí pokračujte – bez obav vyškrtejte ještě půlku zbytku.
 • Font udělejte aspoň o polovinu větší, než si myslíte, že by měl být.
 • Totéž platí o vložených fotografiích.
 • Vyhněte se tomu, aby poster vypadal jako článek (fůra textu, sem tam graf).
 • Když už máte hodně textu, zkuste ho něčím „rozbít“ – třeba vhodnými grafickými