Příklady hodné následování

Statutární město Zlín nechalo vypracovat studii úmrtnosti ptáků na skleněných zastávkách, ze které vyplývala naléhavost řešení. Pro zabezpečení zvolili tenké černé proužky ve vzdálenosti asi 3 cm, které vzhled zastávky nijak výrazně nezmění. K postupnému zabezpečování těchto zastávek bylo přistoupeno podle stupně nebezpečí pro ptáky.  Nové zastávky jsou již instalované automaticky včetně těchto polepů.

Statutární město Zlín - zabezpečená zastávka
Statutární město Zlín – zabezpečená zastávka

Středočeské Mnichovice. Zabezpečení celoskleněných zastávek inicioval na městském úřadě ochránce přírody Petr Dobrý. Akce proběhla ve spolupráci se žáky tamní základní školy – během jednoho dne opatřili speciálními polepy 5 nejrizikovějších zastávek. Náklady na celou akci přitom dosáhly asi 2000,- Kč, což je přibližná cena jejich jednorázového umytí.

Středočeské Mnichovice, Zastávka před polepem
Středočeské Mnichovice, Zastávka před polepem
Středočeské Mnichovice, Zastávka po polepu
Středočeské Mnichovice, Zastávka po polepu

Rakovnicko, Žatecko – členové ČSO manželé Tichaiovi prozkoumali  3 města a 26 obcí a určili 21 rizikových staveb (z toho 15 zastávek MHD), ať už podle nálezů uhynulých ptáků (celkem 6 nálezů) anebo na základě umístění stavby v okolí zelených ploch. Výsledky s pořízenou fotodokumentací a s vysvětlujícím dopisem a žádostí o nápravu předali případně zaslali na příslušné místní úřady daných obcí a měst (obce Petrohrad, Petrovice, Řevničov, Rakovník, Nové Strašecí, Podbořany, Lužná). K 30.9.2015 potvrdily realizaci ochranných opatření (polepů) dvě obce, s dalšími manželé Tichaiovi jednají.

Praha 5, Smíchov – paní učitelka Melichárková z mateřské školky U Santošky si domluvila u dopravního podniku svolení k polepu nebezpečené zastávky Santoška a společně s dětmi zastávku polepili barevnými siluetami ptáků.

Zabezpečená zastávka Santoška
Zabezpečená zastávka Santoška

Rousínov – místní organizace ČSOP a pan Jiří Bartl prosadili u města Rousínov zabezpečení rizikové zastávky Rousínov, škola. Polepy zhotovila reklamní agentura a cena se pohybovala okolo 3000 Kč.

Rousínov, škola
Rousínov, škola

Kněževes – zabezpečení zastávek v obci domluvila a s dětmi z místní školy provedla členka ČSO paní Farová. Inovativní polep navrhla reklamní agentura a zabezpečení sedmi zastávek v obci stálo méně než 5000 Kč.

Realizace zabezpečení zastávky, Kněžěves
Realizace zabezpečení zastávky, Kněžěves

Kromě výše zmíněných příkladů byly zabezpečeny zastávky v těchto obcích a městech: ManětínVrchlabí.

Co se získanými daty?

Data a fotografie využijeme pro jednání s provozovateli a vlastníky zastávek. O výsledcích jednání budeme informovat.

Jednat ale můžete i vy! 

NIKDY neprovádějte polepy zastávek nebo jiné zásahy bez souhlasu vlastníka!

V každé obci bývá vlastnická situace u zastávek trochu odlišná, většinou je ale vlastníkem zastávek obec a ve městě bývá správcem dopravní podnik.

Jak zajistit bezpečnou zastávku?

   1. Na obecním úřadě zjistěte vlastníka či provozovatele zastávky (ve městech může být nejlepší jednat s odborem životního prostředí nebo s odborem dopravy).
   2. Vlastníka na nebezpečnou zastávku upozorněte, odkažte na tento web a výsledky, fotografie.
   3. Navrhněte vhodné zabezpečení, využijte přitom odkazy na této stránce.
   4. Podle svých možností nabídněte fyzickou pomoc – zastávku po dohodě polepte, zapojte do polepování místní školu, …
   5. Můžete nabídnout také vyhodnocení úspěšnosti – sledování úhynů ptáků před a po zabezpečení.
   6. O výsledky a své zkušenosti se s námi podělte!

Potřebujete-li propagační letáky, napište!

zastavky@birdlife.cz

Kampaň bezpečné zastávky – o nás

Kampaň Bezpečné zastávky vede Česká společnost ornitologická (ČSO).

Dotazy ohledně zastávek směřujte na zastavky@birdlife.cz

ČSO sdružuje všechny zájemce o pozorování, výzkum a ochranu ptáků.

ČSO vede vlastní výzkumy na poli ochranářské biologie.

ČSO aktivně chrání ptáky a jejich prostředí.

ČSO propaguje ochranu ptáků.

ČSO je Partnerem BirdLife International v Česku.

Více než tři tisíce lidí podporuje svým členstvím v ČSO ochranu a výzkum ptactva. Přidejte se i vy! … a využívejte četné členské výhody!

www.birdlife.cz

Doporučená zabezpečení

Jedna silueta dravce je mýtus! Dokonce není ani potřeba – ptáky neodradí!

Pták musí vidět překážku (tedy sklo). Je jedno, zda při zviditelnění použijeme ornamenty, nápisy, gravírování, pískování ad. Mohou to být i siluety ptáků, ale po celé ploše, max. 10 cm od sebe.

Návrhy řešení: