ČSO hledá pracovníka na pozici EKONOM A VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PROVOZU

Ornitologové i ptáci ocení, pomůžete-li nám zvládat nástrahy spletitého světa financí!

Stáhněte si:

 

Plný pracovní úvazek (40 hodin týdně).

Pracoviště Praha-Smíchov, Na Bělidle 34.

Nástup v dubnu 2020, ideálně dříve.

Smlouva na dobu neurčitou se zkušební dobou.

 

Stručný popis práce:

 • Finanční řízení organizace, včetně sestavování rozpočtu a řízení cash flow.
 • Příprava rozpočtů projektů, sledování čerpání a sestavování finančních zpráv.
 • Zajištění účetní závěrky a komunikace s auditory.
 • Řízení oddělení provozu (provoz kanceláře, účetní, provoz e-shopu).
 • Účast na strategickém řízení organizace.
 • (Plus občasné služební cesty o víkendech nebo svátcích.)

 

Požadujeme:

 • SŠ vzdělání v ekonomickém oboru,
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu, schopnost a ochotu činit rozhodnutí a nést za ně zodpovědnost,
 • znalost podvojného účetnictví, specifik účtování grantů a dotací, daňové problematiky,
 • zkušenosti s finančním řízením grantů a dotací,
 • aktivní znalost angličtiny včetně ekonomické terminologie,
 • pečlivost a zodpovědnost odpovídající práci s financemi, trestní bezúhonnost,
 • ochotu k dalšímu vzdělávání a zavádění nových postupů,
 • kladný vztah k neziskovému sektoru, ptákům a životnímu prostředí.

 

Výhodou

 • VŠ vzdělání ekonomického směru,
 • praxe v neziskovém sektoru,
 • zkušenosti s řízením menšího pracovního kolektivu,
 • zkušenosti s finančním řízením mezinárodních projektů,
 • znalost ekonomické legislativy v mezinárodním měřítku, zejména v EU,
 • zkušenosti s finančními a pracovněprávními kontrolami,
 • zkušenosti s účetním softwarem Stereo.

 

Nabízíme

 • Pestrou, kreativní a smysluplnou práci s viditelným ochranářským dopadem.
 • Práci ve vlivné nevládní organizaci, která zastupuje BirdLife International v Česku.
 • Inspirativní, přátelské a vstřícné pracovní prostředí.
 • Pravidelnou účast na školeních, možnost profesního růstu včetně navázání kontaktů u nás i v zahraničí.
 • Velkou míru samostatnosti, pružnou pracovní dobu, možnost částečné práce z domova.
 • Služební SIM s neomezeným tarifem a 5 GB dat, notebook, kvalitní dalekohled.
 • 5 týdnů dovolené ročně.
 • Nástupní mzdu 36 000 Kč, zvýšení po zkušební době.

 

Zájemci, hlaste se u ředitele ČSO Zdeňka Vermouzka, 773 380 285, verm@birdlife.cz, do 20. ledna 2020. Pohovory s vybranými zájemci proběhnou na přelomu ledna a února.

Abychom šetřili čas uchazečů i náš, připravili jsme jednoduchý dotazník sebehodnocení. Jeho pravdivé vyplnění a zaslání spolu s přihláškou je podmínkou zařazení do konkurzu.

Přihlášky zasílejte e-mailem, přiložte stručný životopis, vyplněný dotazník, dopis vysvětlující váš zájem a kontakty na dvě osoby, které Vás mohou doporučit (email, telefon). Obdržení každé přihlášky potvrdíme.

Ubývají kosi? Aneb k čemu je nám JPSP a LSD

Na zářijové členské schůzi ČSO v Českých Budějovicích proběhlo jako tradičně losování výherců odměn za účast v dlouhodobých monitorovacích programech JPSP – Jednotný program sčítání ptáků a LSD – Liniové sčítání druhů (viz birdlife.cz/lsd). Dalekohled Meopta 8*32 vyhrál Václav Plíhal (sčítá 14 let), knihy v hodnotě 2000 Kč vyhrál Petr Hájek a knihy v hodnotě 1000 Kč Martin Jůna. Taková věc rozhodně potěší, ale není to ten hlavní důvod, proč ptáky sčítáme.

Jedním z důvodů, proč tyto programy organizujeme a proč se jich spolupracovníci ve svém volném čase účastní, je snaha mít aktuální a přesné informace o změnách početnosti jednotlivých ptačích druhů. Třeba loni v zimě jsme byli svědky zpráv o tom, jak následkem onemocnění virem USUTU „vymírají kosi“. Virus se totiž skutečně loni v létě na několika místech v Česku objevil a nacházeli se i mrtví kosi černí. ČSO jako odborná organizace se tedy na otázku, zda kosů skutečně tak dramaticky ubývá v možné souvislosti s výskytem viru Usutu (viz i článek birdlife.cz/o-ptacich-na-krmitkach-o-scitani-a-taky-o-viru-usutu), pokusila najít odpověď s pomocí údajů ze sčítání ptáků. Mohli jsme to zhodnotit až po letošní jarní sezóně, srovnáním početností kosů zjištěných standardizovanou metodikou v obou letech 2018 a 2019.

kos černý je k viru USUTU poměrně citlivý

 

Potřebné analýzy a výpočty jsme díky více než stovce účastníků obou sčítacích programů (JPSP a LSD) mohli provést a výsledek je následující: K mírnému poklesu početnosti kosů mezi lety 2018 a 2019 skutečně došlo, výsledek je ale na hraně statistické průkaznosti (95% interval spolehlivosti je 0,90138—0,99742; pokud by přesáhl hranici 1,0, byl by pokles neprůkazný). Z širšího pohledu můžeme říct, že letošní rok je co do početnosti kosů černých čtvrtým nejlepším rokem za celou dobu sledování (od roku 1982), takže se kosům rozhodně celkově daří dobře. Důvody drobného meziročního snížení ovšem neznáme, může se opravdu jednat o vliv zvýšené úmrtnosti následkem choroby, stejně tak se ale mohlo nepříznivě projevit loňské velmi suché jaro a léto nebo jakýkoli jiný vliv, který neznáme. Podobných, i mnohem výraznějších, schodků ve vývoji populace vidíme na grafu jpsp.birds.cz/vysledky.php?taxon=743 mnohem víc a z dlouhodobého hlediska nepředstavují nic neobvyklého.

Kam se bude další vývoj ubírat, uvidíme zas až v dalších letech — a to je právě to vzrušující na nikdy nekončícím vědeckém poznání.

Děkujeme všem spolupracovníkům za možnost sepsat tuto krátkou zprávu!

Zdeněk Vermouzek, Alena Skálová, Jiří Reif, Petr Voříšek

Malé granty ČSO na rok 2020

Výbor ČSO schválil 19. listopadu nová pravidla pro udělování malých grantů ČSO na podporu ornitologické činnosti v regionech. Nově není stanoveno datum uzávěrky, žádosti je možné posílat průběžně během celého roku. O přidělení či nepřidělení grantu by mělo být rozhodnuto do měsíce od podání žádosti. Celkový finanční limit bude stanoven v rozpočtu ČSO na rok 2020; do doby, než bude rozpočet schválen, platí limit 50 000 Kč (na všechny granty celkem).

Do budoucna se počítá s vyhlašováním prioritních témat, jejichž řešení bude následně při hodnocení zvýhodněno. Pro rok 2020 ale výbor prioritní témata nestanovil.

Až do ohlášení případné změny bude malé granty ČSO hodnotit komise ve složení Tomáš Bělka, Martin Fejfar, Jaroslav Koleček, Vojtěch Kubelka, Martin Pudil.

Na samostatné stránce najdete přesné znění pravidel a formulář žádosti.

Vyplněné žádosti prosím posílejte na adresu verm@birdlife.cz.

ČSO hledá pracovníka na pozici PRACOVNÍK PRO ČLENSKÝ SERVIS

Posláním ČSO je již 93 let ochrana a výzkum ptáků a jejich prostředí. Základem samotné existence organizace jsou členové, kteří ji založili, řídí ji prostřednictvím výboru, financují svými příspěvky a dary a významně se podílejí i na výzkumných, ochranářských i propagačních činnostech. Členský servis je proto klíčovou složkou práce kanceláře ČSO.

Stáhněte si inzerát v PDF!

Poloviční úvazek (20 hodin týdně)
Pracoviště Praha-Smíchov, Na Bělidle 34.
Nástup 1. února 2020 (nebo dle dohody).

Smlouva na dobu určitou – 2 roky, zástup za mateřskou dovolenou.

 

Stručný popis práce:

 • Vedení členské databáze a zajištění péče o členy (úpravy členských výhod, emailový newsletter, přijímání nových členů, zajištění obnovy členství, komunikace se členy…).
 • Příprava a vedení náboru nových členů.
 • Zodpovídání telefonických a emailových dotazů, týkajících se členské agendy.
 • Příprava a organizační zajištění členských schůzí.
 • Koordinace dobrovolníků.

 

Požadujeme:

 • SŠ vzdělání,
 • dobré komunikační schopnosti v osobním, telefonním i písemném kontaktu,
 • schopnost a chuť být v neustálém kontaktu s různými typy lidí,
 • kreativitu a empatii pro nábor a komunikaci se členy,
 • kladný vztah k nevládním organizacím, k ptákům a k ochraně přírody,
 • schopnost koncentrace a dodržování termínů při větším množství drobných úkolů,
 • alespoň základní znalosti ptáků.

 

Výhodou

 • zkušenosti z práce v členské organizaci (zejména nábor a udržení členů),
 • zkušenosti s prací s databázemi,
 • znalost angličtiny slovem i písmem alespoň na pracovní úrovni.

 

Nabízíme

 • pestrou, kreativní a smysluplnou práci s viditelným ochranářským dopadem,
 • práci ve vlivné nevládní organizaci, která je partnerem BirdLife International v Česku,
 • úvodní zaškolení, možnost účasti na školeních a seminářích,
 • inspirativní, přátelské a vstřícné pracovní prostředí,
 • velkou míru samostatnosti, pružnou pracovní dobu, možnost částečné práce z domova
 • možnost využívání služební SIM s neomezeným tarifem, kvalitní služební dalekohled
 • 5 týdnů dovolené
 • základní mzdu 13 000 Kč (hrubá mzda za poloviční úvazek).

 

Poznámka

Pracovní náplň zahrnuje i občasné pracovní výjezdy o víkendech či státních svátcích.

 

Zájemci, hlaste se u ředitele ČSO Zdeňka Vermouzka, 773 380 285, verm@birdlife.cz.

Přihlášky zasílejte emailem, přiložte stručný životopis a vysvětlete, proč máte o tuto práci zájem.

 

Termín pro zaslání přihlášek je 2. prosince 2019. Pohovory s vybranými uchazeči proběhnou v týdnu od 9. prosince 2019.

ČSO hledá pracovníka na pozici FUNDRAISER pro individuální dárcovství

Posláním ČSO je již 93 let ochrana a výzkum ptáků a jejich prostředí. Pro naplnění naší činnosti zajišťujeme finance z různých zdrojů, přičemž dárcovská podpora nabývá na stále větším významu, intenzivně přibývá lidí, kteří podporují činnost ČSO finančně i materiálně.

Stáhněte si inzerát v PDF!

Poloviční úvazek (20 hodin týdně)
Pracoviště Praha-Smíchov, Na Bělidle 34.
Nástup 1. února 2020 (nebo dříve dle dohody).
Smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.

 

Potřebujeme posílit náš komunikačně–fundraisingový team o dalšího pracovníka, který by se věnoval především:

 • správě databáze dárců ČSO,
 • udržování vztahů a zajištění komunikace se stávajícími dárci,
 • přípravě fundraisingových textů, plánování, vytváření a propagaci nových dárcovských výzev a kampaní,
 • správě a aktualizaci dárcovského systému Darujme.cz,
 • dalšímu rozvoji individuálního dárcovství, zejména on-line,
 • a občas i něčemu jinému dle zadání vedoucího oddělení.

 

Hledáme zrovna Vás?

 • Máte minimálně středoškolské vzdělání?
 • Umíte se dlouhodobě nadchnout pro věc, v našem případě pro získávání peněz na ochranu ptáků?
 • Máte příjemné vystupování, baví vás komunikovat s různými typy lidí, rádi nejen mluvíte, ale i nasloucháte? Máte dobré nápady, jste tvořivý/á?
 • Skvěle ovládáte češtinu, bezchybně a kreativně píšete?
 • Zvládnete komunikovat v angličtině ústně i písemně tak, že pro vás není problém účast v mezinárodních kampaních a na pracovních jednáních v angličtině?
 • Můžete o sobě říci, že jste pečlivý/á, spolehlivý/á, umíte pracovat samostatně i v teamu, zvládáte i práci pod tlakem? Dodržujete termíny?
 • Znáte alespoň trochu ptáky?

Pokud jste všude odpověděli ANO, tak je to skvělé a rádi se o vás dozvíme víc!

Budete mít ovšem VÝHODU, pokud:

 • máte vystudovanou vysokou školu,
 • máte zkušenosti s fundraisingem/marketingem/s komunikací se zákazníky, popř. jste pracoval/a v nadaci,
 • máte hlubší zkušenosti s on-line fundraisingem,
 • umíte spravovat databáze,
 • již jste někdy pracoval/a se systémem Darujme.cz,
 • máte zkušenost s profesionálním využíváním nových medií a sociálních sítí,
 • umíte upravovat obrázky, popř. vytvářet videa,
 • jste člen/dobrovolník/podporovatel ČSO.

 

Co vám můžeme nabídnout my?

 • Pestrou, kreativní a smysluplnou práci s viditelným ochranářským dopadem,
 • práci ve vlivné nevládní organizaci, která je partnerem BirdLife International v Česku,
 • zaškolení a podporu, účast na školeních a seminářích, včetně zahraničních,
 • inspirativní, přátelské a vstřícné pracovní prostředí, fajn kolegy
 • velkou míru samostatnosti, pružnou pracovní dobu, možnost částečné práce z domova,
 • SIM s neomezeným voláním a 5 GB dat měsíčně,
 • 5 týdnů dovolené,
 • účast na exkurzích ČSO,
 • základní mzdu v rozmezí 13—14 tis. Kč v závislosti na zkušenostech (poloviční úvazek, hrubá mzda).

 

Zaujali jsme Vás? Přihlaste se nám u zástupkyně ředitele ČSO Lucie Hoškové, 602 972 368, hoskova@birdlife.cz.

Pošlete nám prosím:

 • něco o sobě – proč byste chtěl/a pracovat v ČSO a proč na této pozici,
 • stručný životopis,
 • fundraisingový e-mail pro členy ČSO žádající příspěvek na výkup rybníku Brčálník, významného hnízdiště vodních ptáků.

 

Přihlášku nám zašlete do 11. listopadu 2019. Vybrané uchazeče pozveme na ústní pohovory, které proběhnou v druhé polovině listopadu.

ČSO hledá pracovníka na pozici FINANČNÍ ASISTENT/KA

Zajišťuje plynulý oběh účetních dokladů, platební styk s dodavateli a odběrateli, další účetní a administrativní podporu provoznímu oddělení společnosti.

Stáhněte si inzerát v PDF!

Poloviční úvazek (20 hodin týdně).
Pracoviště Praha-Smíchov, Na Bělidle 34.
Nástup 1. ledna 2020 (nebo dříve dle dohody).
Smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.

Stručný popis práce

 • fakturace, kontrola a evidence úhrady vystavených faktur,
 • zpracování přijatých faktur (kontrola, evidence a příprava plateb v internetovém bankovnictví),
 • příprava finančních dokumentů pro reportování projektů,
 • asistence s dalšími finančními úkony.

Požadujeme

 • SŠ vzdělání,
 • alespoň základní znalost účetnictví,
 • dobrou znalost práce s počítačem (hlavně MS Excel),
 • kladný vztah k administrativní práci,
 • vysokou míru pečlivosti a spolehlivosti,
 • kladný vztah k nevládním organizacím, k ptákům a k ochraně přírody.

Výhodou

 • praxe v účetnictví,
 • zkušenosti se zpracováním DPH,
 • znalost účetního programu Stereo,
 • zkušenosti z neziskového sektoru,
 • základní znalost angličtiny.

Nabízíme

 • smysluplnou práci ve vlivné nevládní organizaci s viditelným ochranářským dopadem, která je partnerem BirdLife International v Česku,
 • inspirativní, přátelské a vstřícné pracovní prostředí, pracoviště v centru Prahy,
 • úvodní zaškolení, možnost účasti na školeních a seminářích,
 • pružnou pracovní dobu, možnost částečné práce z domova, vstřícnost při řešení neočekávaných překážek (nemoc dětí apod.),
 • 5 týdnů dovolené,
 • SIM s neomezeným voláním a 5 GB dat měsíčně,
 • účast na exkurzích ČSO,
 • základní mzdu 13 000 Kč (poloviční úvazek).

 

Zájemci, hlaste se u ekonomky ČSO Terezy Hájkové, 774 920 265, hajkova@birdlife.cz.

Přihlášky zasílejte emailem, přiložte:

 • něco o sobě – proč byste chtěl/a pracovat v ČSO,
 • stručný životopis,
 • máte-li zkušenosti z obdobných pozic, oceníme kontakt na osoby, které mohou podat reference.

 

Termín pro zaslání přihlášek je 7. října 2019. Pohovory s vybranými uchazeči proběhnou v druhé polovině října.

žluna zelená tesá dutinu

Zaplňujeme bílá místa v Liniovém sčítání druhů (LSD)

Zajímá vás, zda skutečně vymírají kosi? Zda v okolí Prahy skutečně ubývají víc než jinde?

Napadlo vás, jak asi zareagují ptáci na obrovské změny, kterých jsme svědky v našich lesích?

Nebo byste chtěli vědět, kterým ptačím druhům se u vás daří lépe nebo hůře, než je průměr pro republiku?

Můžete úbytek polních ptáků vidět i u vás?

žluna zelená tesá dutinu
Při pomalém procházení krajinou, které je při LSD potřeba, můžeme narazit například i na žlunu zelenou tesající hnízdní dutinu. Foto: Zdeněk Vermouzek

Jarní LSD sčítáme od 15. dubna

Na všechny tyhle otázky odpovídají dlouhodobé monitorovací programy ČSO. První jarní termín loni zahájeného Liniového sčítání druhů (LSD) začíná přesně za týden, 15. dubna. Je tedy právě správný čas učinit rozhodnutí, vylosovat si čtverec v blízkosti svého bydliště (nebo prostě tam, kde to máte rádi), stáhnout aplikaci do mobilu a vyrazit na zkušební sčítání podle metodiky. Účast má jen dvě základní podmínky: dobrou znalost určování ptáků podle vzhledu i podle hlasu (alespoň těch, kteří se běžně vyskytují v místě sčítání) a ochotu dodržovat metodiku. Oboje je důležité pro to, aby nový program přinášel relevantní a smysluplná data.

Přelomové zimní sčítání

Na začátku ledna byly noviny plné zpráv o prvním sčítání ptáků na krmítkách. Poněkud ve stínu tak zůstala další novinka, první kvantitativní sčítání zimních ptáků, které pomocí metodiky LSD probíhalo hned ve třech termínech: na začátku listopadu, na přelomu prosince a ledna a na přelomu února a března. V alespoň jednom z těchto tří termínů sčítalo ptáky 54 lidí, tedy dokonce o dva více než během loňské jarní sezóny. Počet alespoň jednou sčítaných čtverců již dosáhl téměř stovky, konkrétně 97, a počet všech spolupracovníků LSD stoupl na 63. Přesto je jejich distribuce nerovnoměrná, v některých oblastech je řada obsazených čtverců, v jiných jsou zatím rozsáhlé plochy bez jediného sčítání. Zaplnit tato bílá místa je jedním z úkolů pro tento a příští roky – jen tak budeme moci s čistým svědomím hovořit o skutečně reprezentativních výsledcích pro celou republiku. Sčítat má ovšem smysl kdekoli — i když už ve vašem okolí obsazený čtverec je.

LSD 2018
V průběhu prvního roku LSD jsme sčítali ptáky v téměř stovce čtverců. Jejich distribuce je ale velice nerovnoměrná. Pozorovatelé chybějí hlavně v západních, jižních Čechách a na pomezí Středočeského kraje a Vysočiny. Málo sčítaných čtverců je ale i ve všech úrodných nížinách — ačkoli právě odtamtud údaje o polních ptácích potřebujeme.

LSD je příjemná a užitečná zábava

Všimnout si každého jednotlivého ptáka, určit ho a zapsat jeho polohu do mapy, se může zdát na první pohled složité. A skutečně první vycházka LSD vyžaduje dost soustředění. Po prvním roce sčítání ale ti, kteří sčítají větší množství čtverců, potvrzují, že počáteční nejistota a zvýšené úsilí jsou skutečně jen dočasným jevem provázejícím cokoli nového. Po několika sčítáních zjišťujeme, že nad ovládáním aplikace v terénu již vůbec nepřemýšlíme, úplně se zautomatizovalo. Po několikerém projití linií poznáváme i jednotlivé keře na mapě tak, že umístění bodu do mapy je skutečně otázkou vteřiny a veškerou pozornost věnujeme opět ptákům. Pro mnoho lidí je možnost jednoduše si zapsat každého jednotlivého ptáka lákavá a náš čas, který trávíme jejich pozorováním, dostává hlubší smysl. Bez dlouhodobých monitorovacích programů bychom nemohli odpovědět ani na jednu z otázek v úvodu, ani vést kampaně jako Vraťme život do krajiny. Jedině díky dobrovolné účasti ornitologů v programech, jako je LSD, pro to máme základní předpoklad — přesné údaje o změnách početnosti jednotlivých druhů.

Všem, kdo se na tom podíleli a podílejí, patří velké poděkování!

 

Zdeněk Vermouzek, Jiří Reif a Petr Voříšek

Hledáme administrativního pracovníka kanceláře

Hledáme náhradu za odcházející kolegyni na pozici administrativní pracovník kanceláře.

Poloviční až plný úvazek.

Pracoviště Praha-Smíchov, Na Bělidle 34.

Nástup ideálně 1. června, nejpozději 1. července 2019.
Smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.

 

Inzerát ke stažení: Inzerat_KANCELAR.pdf

 

Stručný popis práce

 • Běžné kancelářské činnosti: zajišťování spotřebního materiálu (papír, tonery, …),
  příjem, evidence a distribuce došlé pošty, příprava, evidence a podávání odesílané
  pošty, správa archivu, obsluha hlavního telefonního čísla a e-mailu ČSO.
 • Finanční činnosti: správa pokladny, přiřazování došlých plateb pro zaúčtování,
  elektronická archivace účetních dokladů.
 • Provoz charitativního e-shopu: pravidelná kontrola skladových zásob, objednávky
  zboží, vyúčtování s dodavateli, příprava a distribuce zboží zákazníkům, řízení práce
  dobrovolníků při přípravě a balení zboží.

 

Požadujeme

 • SŠ vzdělání,
 • schopnost a chuť být v neustálém kontaktu s lidmi,
 • schopnost rozvrhnout si práci a dodržet termíny i při větším množství drobných úkolů,
 • schopnost rychle se učit a zvládat průběžné inovace,
 • vysokou míru samostatnosti a pečlivosti,
 • bezchybný písemný projev v češtině,
 • kladný vztah k nevládním organizacím, k ptákům a k ochraně přírody.

 

Výhodou

 • hlubší zájem a znalosti v oblasti ornitologie a ochrany přírody,
 • znalost angličtiny na pracovní úrovni,
 • zkušenosti s provozem e-shopu,
 • zkušenosti s prací s technologickými pomůckami – řízení projektů (Asana), CMS apod.
 • zkušenosti z obdobné administrativní pozice.

 

Nabízíme

 • pestrou a různorodou práci (nuda rozhodně nehrozí :-),
 • práci ve vlivné nevládní organizaci s viditelným ochranářským dopadem, která je
  partnerem BirdLife International v Česku,
 • možnost průběžného zvyšování kvalifikace na školeních, včetně zahraničních,
 • přátelští a vstřícní kolegové, pracoviště v centru Prahy,
 • velkou míru samostatnosti, částečně pružnou pracovní dobu, vstřícnost při řešení
  neočekávaných překážek (nemoc dětí apod.),
 • 5 týdnů dovolené
 • telefon s neomezeným voláním a 5 GB dat měsíčně, kvalitní dalekohled,
 • základní mzdu 24 500 Kč (hrubá mzda při plném úvazku, při zkráceném adekvátní podíl), s možností navýšení po zkušební době.

 

Zájemci, hlaste se u ekonomky ČSO Terezy Hájkové, 774 920 265, hajkova@birdlife.cz.

Přihlášky zasílejte emailem, přiložte:

 • stručný životopis,
 • vyjádření, jaká výše úvazku by pro vás byla ideální,
 • napište nám něco o sobě – proč byste chtěl/a pracovat v ČSO,
 • máte-li zkušenosti z obdobných pozic, oceníme kontakt na osoby, které mohou podat reference.

 

Termín pro zaslání přihlášek je 29. dubna 2019. Pohovory s vybranými uchazeči proběhnou do poloviny května.


Všechny aktuální nabídky práce v ČSO