konference

V Praze se opět chystá žákovská ornitologická konference

Po úspěšném prvním ročníku před dvěma lety připravuje Česká společnost ornitologická v letošním školním roce další žákovskou ornitologickou konferenci pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. Účastníci budou mít příležitost prezentovat výsledky své badatelské činnosti, zlepšit si komunikační dovednosti, čerpat nové zkušenosti a setkat se s podobně naladěnými vrstevníky. Continue reading „V Praze se opět chystá žákovská ornitologická konference“

Reportáž z členské exkurze k VN Rozkoš 2019

Naše poslední letošní exkurze nás zavedla na břehy „Východočeského moře“ – k vodní nádrži Rozkoš u České Skalice. Vypravili jsme se k ní ve slunečnou sobotu 21. 9. 2019. Exkurzi nám pomohl připravit a na místě nás i provázel Jaroslav Vaněk za pomoci Aloise Holuba. Oběma patří naše velké díky.


účastníci exkurze ČSO u informační tabule vodní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Naše „autobusová“ skupina přijíždějící z Prahy se setkala s dalšími účastníky, kteří přijeli individuálně, na hlavní hrázi VN Rozkoš u Velké Jesenice. S rozlohou 1001,25 ha je osmou největší vodní nádrží u nás.


letící orlovec říční
Foto: Zdeněk Tajbl

Část účastníků se vydala za ptáky na dělicí (Rovenskou) hráz, kde se jim podařilo zblízka pozorovat například lovícího orlovce říčního.


vodní hladina a hlavní hráz vodní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Druhou část skupiny čekala prohlídka hlavní hráze, vtokové věže a malé vodní elektrárny.


účastníci exkurze ČSO v injekční štole vodní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Nevšedním zážitkem byla procházka injekční štolou v hlavní hrázi, ukončená šplháním po žebřících nahoru, zpátky na denní světlo.


účastníci exkurze ČSO na vodní nádrž Rozkoš nad výpustem
Foto: Katarína Slabeyová

Prohlídku hráze jsme ukončili u malé vodní elektrárny pod přehradním tělesem. V elektrárně pracuje jedna Kaplanova turbína s instalovaným výkonem 675 kW.


účastníci exkurze ČSO na břehu VN Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Po společném obědě na prosluněné louce jsme se vydali pěšky z obce Šeřeč po východním okraji nádrže směrem na jih.


břeh vosní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Břehy nádrže místy opravdu připomínají mořské pobřeží. Odkrytá bahna na podzim jsou oblíbenou zastávkou zejména pro bahňáky. Jako první jsme pozorovali poměrně běžné pisíky obecné pobíhající a poletující u břehu.


jedna ze zátok vodní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová
odhalené dno jedné ze zátok vodní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Šli jsme kolem malebných zátok s dostatkem vody i bez ní. Letos byla hladina VN Rozkoš upuštěna pouze o necelý metr. Když je vody méně, odhalí se dlouhé bahnité břehy, vyhledávané bahňáky.


volavky popelavé stojící na břehu vosní nádrže Rozkoš
Foto: Zdeněk Tajbl

Skupina volavek popelavých odpočívajících na břehu.


užovka obojková na břehu
Foto: Zdeněk Tajbl

Po vodní hladině se přesouvala ke břehu i jedna užovka obojková.


hejno čejek chocholatých na štěrkové kose
Foto: Anežka Berková

Skupina čejek chocholatých na štěrkové kose se naštěstí nedala rušit, a tak jsme měli dostatek času si je dobře prohlédnout. V popředí jespáci obecní.


jespák obecný
Foto: Anežka Berková

Během naší návštěvy jsme zastihli kulíka i jespáka písečného, v hejnu jespáků obecných se pohyboval i jeden jespák křivozobý. Na obrázku nebojácný jespák obecný.


účastníci exkurze ČSO na břehu vodní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Z místa našeho posledního zastavení jsme pozorovali pisíky, spící bekasinu otavní, jespáky obecné i kulíka písečného. Pak už byl ale čas vydat se na zpáteční cestu. Skupinka účastníků, která dorazila vlastní dopravou po našem odchodu spolu s průvodci pozorovala ještě čtyři atraktivní kolihy velké.


Díky nádhernému počasí i množství pozorovaných druhů můžeme říct, že naše exkurze na vodní nádrž Rozkoš se rozhodně vydařila. Těšíme se na vás na dalších exkurzích ČSO v příštím roce.


Seznam pozorovaných druhů (49):

labuť velká ledňáček říční
husice nilská žluna zelená
čírka obecná strakapoud velký
kachna divoká poštolka obecná
ostralka štíhlá ťuhýk obecný
polák chocholačka straka obecná
bažant obecný sojka obecná
kormorán velký vrána šedá
volavka popelavá sýkora modřinka
káně lesní sýkora koňadra
orlovec říční vlaštovka obecná
kulík písečný jiřička obecná
čejka chocholatá budníček menší
koliha velká špaček obecný
jespák křivozobý kos černý
jespák písečný červenka obecná
jespák obecný rehek domácí
pisík obecný vrabec domácí
vodouš šedý vrabec polní
bekasina otavní konipas bílý
racek chechtavý pěnkava obecná
racek středomořský konopka obecná
racek bělohlavý/středomořský stehlík obecný
holub hřivnáč strnad obecný
hrdlička zahradní
Rybníky ve Stromovce

Vycházka za ptáky a netopýry do pražské Stromovky pro zrakově handicapované

PRAHA – Stromovka

Sraz ve čtvrtek 13. 6. 2018 v 20:30 hod. Přesné místo srazu bude oznámeno přihlášeným účastníkům při potvrzení účasti. Délka trvání cca 90 min.

Během vycházky se účastníci seznámí se základními informacemi o netopýrech a ptácích, speciálně druhy žijícími v pražských parcích, budou mít možnost sami si vyzkoušet ultrazvukový detektor, pohladit si živého hendikepovaného netopýra a zároveň uslyšet i jeho hlasy pomocí detektoru. Hmatem si budou moct porovnat siluety několika druhů netopýrů v životní velikosti či přivonět k netopýřímu trusu (nepovinné! 🙂 )
Organizuje Česká společnost ornitologická ve spolupráci se Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, vycházku povede Eva Cepáková z České společnosti pro ochranu netopýrů a Katarína Slabeyová z České společnosti ornitologické.

Z důvodu omezené kapacity prosíme případné zájemce o nahlášení účasti na slabeyova@birdlife.cz nebo telefonicky na 777 330 710. Děkujeme, že respektujete, že vycházka je určena pouze pro zrakově postižené zájemce.

Rybníky ve Stromovce
Prostor nad hladinou rybníků v pražské Stromovce je oblíbeným lovištěm místních netopýrů. Foto: Pražská příroda
netopýr

Pozvánka na vycházku za ptáky a netopýry pro nevidomé a slabozraké

PRAHA – Stromovka

Sraz v úterý 9. 10. 2018 v 18:00 hod. Přesné místo srazu bude oznámeno přihlášeným účastníkům při potvrzení účasti. Délka trvání cca 90 min.

Během vycházky se účastníci seznámí se základními informacemi o netopýrech a ptácích, speciálně druhy žijícími v pražských parcích, budou mít možnost sami si vyzkoušet ultrazvukový detektor, pohladit si živého hendikepovaného netopýra a zároveň uslyšet i jeho hlasy pomocí detektoru. Hmatem si budou moct porovnat siluety několika druhů netopýrů v životní velikosti či přivonět k netopýřímu trusu (nepovinné! 🙂 )
Organizuje Česká společnost ornitologická ve spolupráci se Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, vycházku povede Eva Cepáková z České společnosti pro ochranu netopýrů.

Z důvodu omezené kapacity prosíme případné zájemce o nahlášení účasti na slabeyova@birdlife.cz nebo telefonicky na 777 330 710. Děkujeme, že respektujete, že vycházka je určena pouze pro zrakově postižené zájemce.

Rybníky ve Stromovce
Prostor nad hladinou rybníků v pražské Stromovce je oblíbeným lovištěm místních netopýrů. Foto: Pražská příroda

Více o vycházkách za ptáky a netopýry pro zrakově postižené zde: www.birdlife.cz/nevidomi-milovnici-prirody-se-mohou-vydat-na-unikatni-vychazky-za-zpevem-ptaku/

Logo EuroBirdwatch 2018

Pozvánka na Festival ptactva 2018

Logo EuroBirdwatch 2018První říjnový víkend již tradičně probíhá podzimní Festival ptactva. Během něho organizují ornitologové z České společnosti ornitologické pro veřejnost vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem.

Udělejte si čas a pojďte s námi pozorovat ptáky do podzimní přírody!
Continue reading „Pozvánka na Festival ptactva 2018“

Výzva pro organizátory podzimního Festivalu ptactva 2018

Festival ptactva 2017 v Průhonicích. Foto: L. Hlaváčová

Hlavní termín letošního Festivalu ptactva připadá na víkend 6. – 7. 10. 2018. Vycházky pořádané v České republice budou opět součástí celoevropské akce Eurobirdwatch zaměřené na ptačí migraci a šíření povědomí o stěhovavých druzích ptáků a prostředí, které při svých cestách využívají. Letos tato akce oslaví již 25. výročí!

Více informací o Festivalu ptactva.

Continue reading „Výzva pro organizátory podzimního Festivalu ptactva 2018“

Obálka knihy The Cuckoo

Objednejte si knihu The Cuckoo za nejlepší cenu na českém trhu!

Nabízíme možnost objednat si výjimečnou knihu o životě kukačky s fantastickými fotografiemi od autorů Oldřicha Mikulici, Tomáše Grima, Karla Schulze-Hagena a Bårda Gunnara Stokkeho The Cuckoo – The Uninvited Guest. Kniha vyšla v roce 2017 ve vydavatelství Wild Nature Press. Má 160 stran a je v anglickém jazyce.

Recenze na knihu The Cuckoo – The Uninvited Guest.

Kniha získala ocenění Kniha roku (2. místo) podle časopisu British Birds a British Trust for Ornithology (https://britishbirds.co.uk/bbbto-best-bird-book-year/) a Kniha měsíce (březen, 2017) podle časopisu BBC Wildlife (http://www.discoverwildlife.com/).


Pokud máte o knihu zájem, pošlete nám své kontaktní údaje, požadovaný způsob doručení (osobně v kanceláři ČSO Praze, na členské schůzi ČSO v Bartošovicích nebo poštou) a počet objednaných knih na eshop@birdlife.cz do 30. 9. 2018. Kniha bude následně hromadně objednána a po doručení poslána zájemcům.

Cena:

  • 599 Kč pro členy ČSO
  • 699 Kč pro nečleny ČSO

Nejlepší cena na českém trhu!

Poštovné a balné 100 Kč, možný i osobní odběr v kanceláři ČSO Na Bělidle 34, Praha 5, nebo na členské schůzi ČSO 16. -18. 11. v Bartošovicích.

Fotoreportáž z Vítání ptačího zpěvu 2018

Vítání ptačího zpěvu. To jsou vycházky, přednášky, ukázky kroužkování a další akce zaměřené na poznávání našich ptačích přátel. Je oslavou návratu tažných druhů z jejich zimovišť. Vítání se pořádá tradičně na jaře, kdy jsou ptáci nejaktivnější. Díky ochotě organizátorů-dobrovolníků se letos podařilo zorganizovat 140 akcí po celé České republice. Jaké byly se dozvíte v následující fotoreportáži.

Generálním sponzorem Vítání ptačího zpěvu je Meopta, tradiční výrobce špičkové optiky.


Continue reading „Fotoreportáž z Vítání ptačího zpěvu 2018“

Pozvánka na poznávání ptačích hlasů pro zrakově postižené

PRAHA – Petřínské sady

Sraz v úterý 24. 7. 2018 v 17:00 hod. Přesné místo srazu bude oznámeno přihlášeným účastníkům při potvrzení účasti. Délka trvání cca 60 min až 90 min, podle zájmu a slyšených ptáků. Během vycházky se účastníci seznámí se základními druhy hlasů podle nahrávek – varovný, kontaktní, zpěv, význam zpěvu a určování toho, co uslyšíme. Vycházka bude zaměřena na městské druhy ptáků se kterými se je možné běžně setkat.
Organizuje Česká společnost ornitologická, povedou Vlaďka a Jirka Sládečkovi.
Pro případné zájemce možnost pokračovat s poznáváním netopýrů do pozdějších večerních hodin dle dohody na místě. Část věnovanou netopýrům povede Evžen Tošenovský.
Z důvodu omezené kapacity prosíme případné zájemce o nahlášení účasti na slabeyova@birdlife.cz nebo telefonicky na 777 330 710. Pouze pro zrakově postižené zájemce!


ZLÍN – Bartošova čtvrť

Akce začne 31. 7. 2018 v 18:00 přednáškou s ukázkami hlasových nahrávek městských druhů ptáků a netopýrů. Součástí bude i ukázka handicapovaných živých zvířat ze záchranné stanice. Následovat bude vycházka podél toku řeky Dřevnice, kde si účastníci vyzkouší poznávání běžných druhů ptáků podle hlasu, při setmění pak používání ultrazvukových detektorů při určování netopýrů a sledování jejich letové aktivity. Předpokládané zakončení v cca 21:30.

Organizuje Česká společnost ornitologická, povede Evžen Tošenovský (tosenovsky@birdlife.cz, tel. 777 771 196). V případě zájmu o účast (pouze pro zrakově postižené zájemce!) kontaktujte vedoucího akce na výše uvedeném čísle nebo mailu.


Těšíme se na setkání!

Reportáž z členské exkurze do ptačích oblastí Žehuňský rybník a Rožďalovické rybníky 2018

V sobotu 24. března jsme se sešli na hlavním pražském nádraží a pohodlným autobusem jsme se vydali do Žehuně, která leží v Polabí mezi Poděbrady a Chlumcem nad Cidlinou. Cesta příjemně uběhla a po osmé hodině jsme už vystupovali na hrázi Žehuňského rybníka, kde nás čekali naši průvodci, místní znalci Lubor Urbánek a Jiří Vyskočil. Continue reading „Reportáž z členské exkurze do ptačích oblastí Žehuňský rybník a Rožďalovické rybníky 2018“