Břeněk přebírá cenu Adapterra Awards za JL

Poděkování a přání do nového roku ze správy ptačího parku

Břeněk přebírá cenu Adapterra Awards za JLZa Českou společnost ornitologickou převzal cenu Adapterra Awards správce ptačího parku Břeněk Michálek od bývalého ministra životního prostředí Ladislava Mika 4. listopadu v Praze. Foto: Archiv ČSO


Rád se v tomto případě každoročně opakuji. I tento rok byl nejlepším za historii parku! Continue reading „Poděkování a přání do nového roku ze správy ptačího parku“

Samice pratura s mládětem v rezervaci u Milovic

Pratuři přijedou na Josefovské louky 17. ledna

Dlouho očekávaný termín je potvrzen. Dva pratuři přijedou do našeho Ptačího parku Josefovské louky v pátek 17. ledna. Bližší informace k akci vám sdělíme v lednu. Pratuři spásáním křovin i rostlin a rozdupáváním podmáčených luk pomohou s vytvářením vhodných podmínek pro mokřadní a luční ptáky. 
Continue reading „Pratuři přijedou na Josefovské louky 17. ledna“
David Číp vykopává traktor na JL

Na Josefkách vzniká nové bahniště pro bahňáky

V nejvýchodnější části dokončené ohrady pro pratury jsme vytvořili pomocí bagru a traktoru nové plochy strženého drnu. Okolí jsme při Zazimování parku vyčistili od náletů dřevin, které by mohly lučním bahňákům překážet, a odstranili jsme drn na dvou propojených plochách o celkové velikosti 600 m2. Hádáme, že to bude další velmi atraktivní místo pro ptáky. Pratuři zajistí jeho trvalou rozbahněnost a nezarostlé okolí.

paleni na Zazimovani JL

Všemu předcházelo vyřezání a likvidace náletů při Zazimování ptačího parku. Foto: Jan Valeš

Naše počínání sledovala dvě hejna jeřábů (celkem 36 ptáků), která několikrát přelétla nad loukami a zase se vrátila. Foto: Břeněk Michálek

Bagrovani bahnist na JL

Pro nové bahniště jsme vybrali východní kout ohrady pro pratury. Je tu dost vody a pro bahňáky nepříjemné stromy jsou daleko. Foto: Břeněk Michálek

Zapadly traktor JL

Vodou nacucané louky nejsou ideálním pracovištěm. I zdánlivě nepřemožitelný traktor podlehl záludnosti bažiny. Termíny prací jsou neúprosné. Foto: Břeněk Michálek

David Číp vykopává traktor na JL

Není jiné cesty než traktor ručně z bahna vykopat … Foto: Břeněk Michálek

Erban tahá Čípa na na JL

… a vytáhnout s pomocí dalšího traktoru. Kdyby jen jednoho! Poté co zklamala i legendární V3S byly zapřaženy 3 traktory najednou, které nakonec úspěšné byly. Děkujeme místním zemědělcům za pomoc! Foto: Břeněk Michálek

Přestřihávání pásky Živého mostu na JL

Jak už bývá zvykem, Zazimování mívá slavnostní prvek. Tentokrát jsme „obřadně“ přestříhávali pásku nové Živé lávky přes Starou Metuji, což proběhlo přesně dle regulí EU (viz. http://www.chovani.eu/prestrizeni-pasky/c948). Foto: Lukáš Novotný

Živá lávka na JL

Živá lávka je dokonalým výtvorem spolupráce bobra a člověka. Foto: Jan Valeš

Living root bridge v Indii. Foto: Břeněk Michálek

Inspirováni jsme byli živými mosty (tzv. Living root bridges) v tropickém indickém státu Meghalaya. Foto: Břeněk Michálek

 

Do ohrady ke koním ano, k praturům ne!

Dlouho avizovaný příjezd dalších kopytníků do ptačího parku je na spadnutí. Transport praturů je naplánován na první půlku prosince.  Dvě jalovice dávno vyhubeného, ale Holanďany zpětně vykříženého, pratura pomohou přírodě parku svou silou a nevybíravostí. Pro pratury je již připravená nová ohrada, která bude až do začátku jara oddělená od pastviny divokých koní.

Pozor! Ohrada s divokými koňmi je v místě za Podklasním mlýnem nově zpřístupněna pro návštěvníky parku. Při přechodu luk mezi mosty na Staré a Nové Metuji využijte speciálních úzkých branek. Zpřístupněný úsek pastviny (viz mapa) je území, kam koně chodí minimálně, ale v případě, že se s nimi potkáte, prosíme, nepřibližujte se, nepokoušejte se je krmit a držte psy na vodítku. Nescházejte z cesty a pokuste se z ohrady vyjít co nejdříve. Koně nejsou agresivní, ale při blízkém setkání se mohou chovat nepředvídatelně. Ptačí park je v současnosti z velké části zatopený vlivem nadměrného vypouštění vody z Rozkoše.

schematicka mapa ohrad a pruchodu pastvinou koni na JL

Od března do konce května po dobu řízeného zavlažování a hnízdění ptáků budou vnitřní stezky uzavřeny. Celá ohrada bude propojena v jednu a na pastvině budou dva pratuři a šestnáct koní pospolu. Prosíme, na jaře využívejte jen obvodové stezky kolem celého ptačího parku. Děkujeme.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Projekt byl dále finančně podpořen Královéhradeckým krajem.

 

 

Koně a ledňáček na JL Foto: Alice Janečková

Zazimování parku již v sobotu 2. listopadu!

Máme za sebou noční výsadek dalších sedmi exmoorů! Tři z nich už se pustili do hloubeného mokřadu pro bahňáky Ptačníku, aby ho sežrali a rozdupali na jarní hnízdní sezónu. Čtyři se spojili se starousedlíky na hlavní pastvině. Přijďte se podívat a pomoci nám s dokončováním ohrad na brigádičce 2. 11. Koně jsou jen předvojem praturů. Pratuřice se už chystají na listopadový transport!

Koně a ledňáček na JL Foto: Alice Janečková

Nováčci na Ptačníku. Nepřehlédněte ledňáčka na větvi mezi exmoory. Foto: Alice Janečková, 24. 10. 2019

 

Pozvanka na Zazimovani JL

kaloň ramenatý pro JL - Břeněk Michálek

Noc netopýrů 30. 8. v Josefově zpestří vyprávěním objevitel několika nových druhů živočichů

Úvodní přednášky se zhostí zoolog Mgr. Petr Šrámek ze ZOO Brno, objevitel hned několika nových živočišných druhů v oblasti od Indie po Indonésii. Kde hledat pro vědu neobjevené druhy? Netopýři nám ukážou cestu … Nenechte si ujít Noc netopýrů IV v Josefově – „netopýří metropoli“.

noc netopýrů

 

Josef Rutterle na JL

Ostříži, utopená Felície a příprava na pratury – tábor v ptačím parku na fotkách

Ostříži, utopená Felície a příprava na pratury – tábor v ptačím parku na fotkách

… a v rozhlase:

https://hradec.rozhlas.cz/ekosystem-ptaciho-parku-josefovske-louky-udrzuji-dobrovolnici-ze-vsech-koutu-8027865

Volný pracovní tábor v ptačím parku na konci července byl opět vypečený (díky teplotám) a vydařený díky účastníkům:  Gabriela Boštíková, Rasťo Boštík, Jakub Martinák, Maruška Boušová, Vašek Slavík,Vláďa Kučírek, Jirka Zdražil, Jana Zdražilová, Alžběta Zdražilová, Magda Zdražilová, Veronika Firlová, Daniel Koleška, Adam Pavlík, Martin Kopecký, Martina Dokoupilová, Šárka Menich Janeček, Jiří Menich Janeček, grafik ČSO Jirka Kaláček, Pepa Rutterle, Břeněk Michálek a samozřejmě strážce ptačího parku Ota Valeš. Díky všem!

Utopená felda na JL

Zcela opodstatněně se ptačí park uchází o cenu za nejlepší projekt na zadržování vody v krajině. Hlasujte zde: https://www.adapterraawards.cz/Hlasovani/Aktualni/Zadrzovani-vody-na-Josefovskych-loukach. Škoda Felicia správce parku oddřela celý tábor. Poslední den však do svého cíle nedojela a byla zatopena po pedály. Musela čekat dva dny na vyschnutí, poté s elegancí jí vlastní odjela. V pozadí přihlíží dva čápi a josefovská věž. Foto: Břeněk Michálek

 

Josef Rutterle na JL

Hřebem tábora byla pro některé účastníky pomoc s ranním „Okružním monitoringem ptáků“. Foto: Václav Slavík

 

Mládě ostříže na JL

Ostříži jsou zpět! Okružní monitoring pod vedením Pepy Rutterleho prokázal opětovné zahnízdění ostřížů. Hnízdo s dvěma mláďaty je jen o několik desítek metrů dále než to loňské. Tito dravci živící se vážkami a vlaštovkami jsou těmi nejlepšími známkami kvality mokřadů. Největší zážitek přineslo pozorování konfliktu motáka lužního a obou ostřížích rodičů. Foto: Alice Janečková

 

vrtání děr na JL při VPT

Práce se zemním motorovým vrtákem je jen pro opravdové ženy (a příležitostně muže :). Nová ohrada pro pratury musí být odolná jako ta pro dinosaury v Jurském parku. Foto: Václav Slavík

 

Jakub Martinák temuje kůly na JL při VPT

Akátové a dubové kůly ohrady je třeba řádně utemovat. Foto: Břeněk Michálek

 

Ženy přivrtávají izolátory na kůly při VPT na JL

Přivrtávání izolátorů je asi jediná část práce se stavěním ohrad, při které netuhne úsměv na tváři 🙂 Foto: Břeněk Michálek

 

Půl dne jsme věnovali osvobozování budovy správy parku od šípkových růží …

 

Příprava dříví na zimu na správě JL

… a přípravě paliva na zimu. Foto: Břeněk Michálek

 

Na táboře se vystřídala dvacítka dobrovolníků z celé České republiky. Od Znojma po Most. Na snímku sestava závěrečného dne. Foto: Archiv Václava Slavíka

Všem patří veliký dík!


Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Projekt byl dále finančně podpořen Královéhradeckým krajem.

netopýr

Do ptačího parku na Noc netopýrů!

Počtvrté v „Netopýří metropoli“ – Josefově! Pořádána jako akce Ptačího parku Josefovské louky České společnosti ornitologické. První částí bude přednáška v podání předního odborníka na netopýry (začátek v 16:30, Okružní 36, Jaroměř-Josefov). Následuje exkurze do netopýřích chodeb a půd a přesun k Podklasnímu mlýnu, kde v 19:30 proběhne odlov netopýrů nad Starou Metují a jejich sledování pomocí speciálního zařízení – detektoru netopýrů. Akci povedou zoologové z České společnosti pro ochranu netopýrů, České společnosti ornitologické a Muzea východních Čech v Hradci Králové. Kontakt: Břeněk Michálek, josefovskelouky@birdlife.cz, mob.: 734 226 037