Ota Valeš na JL

Strážce parku Ota hlásí II: „Stezka kolem parku už je průchodná i bez holin!“

Voda v Metuji konečně trochu opadla a tak opět můžeme suchou nohou kolem celého parku. Hlavně ranní pozorování ptáků v těchto dnech přináší skvělý zážitek. Čejky, kulíci i třeba jeřábi v omrzlé krajině Josefovských luk vypadají velmi dekorativně. Věříme ale, že mrazivé noci brzy pominou a ptáci se vrhnou na hnízdění. Continue reading „Strážce parku Ota hlásí II: „Stezka kolem parku už je průchodná i bez holin!““

ptáci

Ptáci obsazují svá místa na Josefovských loukách, jakoby se nic nedělo

Naštěstí problémy, které momentálně trápí náš druh, včetně rozmarů počasí, nijak nerozhodily bahňáky Ptačího parku Josefovské louky. Kulíci už jsou na ostrůvcích námi vyhloubených jezer pro ptáky, které pro ně s vervou vypleli dobrovolníci na jarní brigádě. Několik párů čejek obsadilo tradiční hnízdní plochy a dokonce stydlivé bekasiny se ukazují a chvílemi i charakteristicky zatikají, jakoby už měl začít tok. Continue reading „Ptáci obsazují svá místa na Josefovských loukách, jakoby se nic nedělo“

Díky rychlé odezvě dárců jsme vykoupili první pozemek na Mnišských loukách

Přímo v jádru vznikající rezervace ČSO v nivě řeky Ploučnice jsme zakoupili první parcelu. V její blízkosti jsou další pozemky, o kterých intenzivně jednáme. Pokud se koupě podaří, stanou se základními kameny Ptačího parku Mnišské louky, v němž využijeme bohaté zkušenosti z ptačího parku u Josefova. Continue reading „Díky rychlé odezvě dárců jsme vykoupili první pozemek na Mnišských loukách“

Břeněk přebírá cenu Adapterra Awards za JL

Poděkování a přání do nového roku ze správy ptačího parku

Břeněk přebírá cenu Adapterra Awards za JLZa Českou společnost ornitologickou převzal cenu Adapterra Awards správce ptačího parku Břeněk Michálek od bývalého ministra životního prostředí Ladislava Mika 4. listopadu v Praze. Foto: Archiv ČSO


Rád se v tomto případě každoročně opakuji. I tento rok byl nejlepším za historii parku! Continue reading „Poděkování a přání do nového roku ze správy ptačího parku“

Samice pratura s mládětem v rezervaci u Milovic

Pratuři přijedou na Josefovské louky 17. ledna

Dlouho očekávaný termín je potvrzen. Dva pratuři přijedou do našeho Ptačího parku Josefovské louky v pátek 17. ledna. Bližší informace k akci vám sdělíme v lednu. Pratuři spásáním křovin i rostlin a rozdupáváním podmáčených luk pomohou s vytvářením vhodných podmínek pro mokřadní a luční ptáky. 
Continue reading „Pratuři přijedou na Josefovské louky 17. ledna“
David Číp vykopává traktor na JL

Na Josefkách vzniká nové bahniště pro bahňáky

V nejvýchodnější části dokončené ohrady pro pratury jsme vytvořili pomocí bagru a traktoru nové plochy strženého drnu. Okolí jsme při Zazimování parku vyčistili od náletů dřevin, které by mohly lučním bahňákům překážet, a odstranili jsme drn na dvou propojených plochách o celkové velikosti 600 m2. Hádáme, že to bude další velmi atraktivní místo pro ptáky. Pratuři zajistí jeho trvalou rozbahněnost a nezarostlé okolí.

paleni na Zazimovani JL

Všemu předcházelo vyřezání a likvidace náletů při Zazimování ptačího parku. Foto: Jan Valeš

Naše počínání sledovala dvě hejna jeřábů (celkem 36 ptáků), která několikrát přelétla nad loukami a zase se vrátila. Foto: Břeněk Michálek

Bagrovani bahnist na JL

Pro nové bahniště jsme vybrali východní kout ohrady pro pratury. Je tu dost vody a pro bahňáky nepříjemné stromy jsou daleko. Foto: Břeněk Michálek

Zapadly traktor JL

Vodou nacucané louky nejsou ideálním pracovištěm. I zdánlivě nepřemožitelný traktor podlehl záludnosti bažiny. Termíny prací jsou neúprosné. Foto: Břeněk Michálek

David Číp vykopává traktor na JL

Není jiné cesty než traktor ručně z bahna vykopat … Foto: Břeněk Michálek

Erban tahá Čípa na na JL

… a vytáhnout s pomocí dalšího traktoru. Kdyby jen jednoho! Poté co zklamala i legendární V3S byly zapřaženy 3 traktory najednou, které nakonec úspěšné byly. Děkujeme místním zemědělcům za pomoc! Foto: Břeněk Michálek

Přestřihávání pásky Živého mostu na JL

Jak už bývá zvykem, Zazimování mívá slavnostní prvek. Tentokrát jsme „obřadně“ přestříhávali pásku nové Živé lávky přes Starou Metuji, což proběhlo přesně dle regulí EU (viz. http://www.chovani.eu/prestrizeni-pasky/c948). Foto: Lukáš Novotný

Živá lávka na JL

Živá lávka je dokonalým výtvorem spolupráce bobra a člověka. Foto: Jan Valeš

Living root bridge v Indii. Foto: Břeněk Michálek

Inspirováni jsme byli živými mosty (tzv. Living root bridges) v tropickém indickém státu Meghalaya. Foto: Břeněk Michálek

 

Do ohrady ke koním ano, k praturům ne!

Dlouho avizovaný příjezd dalších kopytníků do ptačího parku je na spadnutí. Transport praturů je naplánován na první půlku prosince.  Dvě jalovice dávno vyhubeného, ale Holanďany zpětně vykříženého, pratura pomohou přírodě parku svou silou a nevybíravostí. Pro pratury je již připravená nová ohrada, která bude až do začátku jara oddělená od pastviny divokých koní.

Pozor! Ohrada s divokými koňmi je v místě za Podklasním mlýnem nově zpřístupněna pro návštěvníky parku. Při přechodu luk mezi mosty na Staré a Nové Metuji využijte speciálních úzkých branek. Zpřístupněný úsek pastviny (viz mapa) je území, kam koně chodí minimálně, ale v případě, že se s nimi potkáte, prosíme, nepřibližujte se, nepokoušejte se je krmit a držte psy na vodítku. Nescházejte z cesty a pokuste se z ohrady vyjít co nejdříve. Koně nejsou agresivní, ale při blízkém setkání se mohou chovat nepředvídatelně. Ptačí park je v současnosti z velké části zatopený vlivem nadměrného vypouštění vody z Rozkoše.

schematicka mapa ohrad a pruchodu pastvinou koni na JL

Od března do konce května po dobu řízeného zavlažování a hnízdění ptáků budou vnitřní stezky uzavřeny. Celá ohrada bude propojena v jednu a na pastvině budou dva pratuři a šestnáct koní pospolu. Prosíme, na jaře využívejte jen obvodové stezky kolem celého ptačího parku. Děkujeme.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Projekt byl dále finančně podpořen Královéhradeckým krajem.

 

 

Koně a ledňáček na JL Foto: Alice Janečková

Zazimování parku již v sobotu 2. listopadu!

Máme za sebou noční výsadek dalších sedmi exmoorů! Tři z nich už se pustili do hloubeného mokřadu pro bahňáky Ptačníku, aby ho sežrali a rozdupali na jarní hnízdní sezónu. Čtyři se spojili se starousedlíky na hlavní pastvině. Přijďte se podívat a pomoci nám s dokončováním ohrad na brigádičce 2. 11. Koně jsou jen předvojem praturů. Pratuřice se už chystají na listopadový transport!

Koně a ledňáček na JL Foto: Alice Janečková

Nováčci na Ptačníku. Nepřehlédněte ledňáčka na větvi mezi exmoory. Foto: Alice Janečková, 24. 10. 2019

 

Pozvanka na Zazimovani JL