Nabídka pro středoškoláky

Věnuješ se ve svém volném čase ornitologii a chceš své zkušenosti zúročit? Zkus SOČku!

  • Středoškolská odborná činnost (SOČ) je tradiční soutěží mladých badatelů nejrůznějších oborů.
  • Bez ohledu na konečné pořadí vítězí každý, komu se podaří zrealizovat svůj projekt, napsat a prezentovat odbornou práci a seznámit se tak se základy vědecké činnosti.
  • Tyto zkušenosti jsou nedocenitelné nejen při následném studiu na vysoké škole, ale v jakékoli odborné práci.
  • Úspěšná účast ti pomůže vybrat obor studia, školu, zvýšit šance na přijetí a především poznat další podobné nadšence.
  • Více na www.soc.cz

 

Na níže uvedených kontaktech ti pomůžeme doladit tematické zaměření práce, vybrat a oslovit školitele, případně poskytnout zázemí a SOČ rovnou vést. Náplň práce může vycházet z tvých dosavadních zkušeností. Pod vedením školitele se prakticky seznámíš s používáním odborné literatury, s analýzou dat, interpretací výsledků, psaním odborného textu aj. Měl(a) bys zvládat samostatnou práci v terénu, poznat alespoň běžné druhy ptáků a porozumět odbornému textu (literaturu, pomocnou ruku a odborné zázemí poskytne školitel). Lokalita a časová náročnost práce se budou odvíjet od zvoleného tématu a tvých možností. Po domluvě lze místo terénní části zpracovávat již existující data. Ozvat se můžeš i v případě, že se nechceš zapojit do SOČ, ale uvažuješ o další náplni své činnosti nebo publikaci výsledků.

Kontakty
Jarda Koleček, j.kolecek@gmail.com
Katka Ševčíková, sevcikovaka@seznam.cz

 

Žákovská ornitologická konference

sylvie

Blíží se uzávěrka letošní Sylvie

Sylvia, odborný časopis ČSO, vychází pravidelně koncem roku. Aby bylo možné udržet odbornou úroveň časopisu, recenzní řízení a redakční příprava rukopisů vyžadují dostatek času. Pokud byste rádi publikovali ještě v letošním čísle, je třeba zaslat rukopis ideálně do konce května (delší studie) či do konce června (kratší sdělení). Pokud to nestihnete, nevadí – rukopisy je možné posílat kdykoli, avšak pozdější zaslání snižuje šanci, že se vaše práce ke čtenářům dostane již letos.

Continue reading „Blíží se uzávěrka letošní Sylvie“