Blíží se uzávěrka letošní Sylvie

Sylvia, odborný časopis ČSO, vychází pravidelně koncem roku. Aby bylo možné udržet odbornou úroveň časopisu, recenzní řízení a redakční příprava rukopisů vyžadují dostatek času. Pokud byste rádi publikovali ještě v letošním čísle, je třeba zaslat rukopis ideálně do poloviny června (delší studie) či do poloviny července (kratší sdělení). Pokud to nestihnete, nevadí – rukopisy je možné posílat kdykoli, avšak pozdější zaslání snižuje šanci, že se vaše práce ke čtenářům dostane již letos.

Continue reading „Blíží se uzávěrka letošní Sylvie“

Nabídka pro středoškoláky

Věnuješ se ve svém volném čase ornitologii a chceš své zkušenosti zúročit? Zkus SOČku!

  • Středoškolská odborná činnost (SOČ) je tradiční soutěží mladých badatelů nejrůznějších oborů.
  • Bez ohledu na konečné pořadí vítězí každý, komu se podaří zrealizovat svůj projekt, napsat a prezentovat odbornou práci a seznámit se tak se základy vědecké činnosti.
  • Tyto zkušenosti jsou nedocenitelné nejen při následném studiu na vysoké škole, ale v jakékoli odborné práci.
  • Úspěšná účast ti pomůže vybrat obor studia, školu, zvýšit šance na přijetí a především poznat další podobné nadšence.
  • Více na www.soc.cz

 

Na níže uvedených kontaktech ti pomůžeme doladit tematické zaměření práce, vybrat a oslovit školitele, případně poskytnout zázemí a SOČ rovnou vést. Náplň práce může vycházet z tvých dosavadních zkušeností. Pod vedením školitele se prakticky seznámíš s používáním odborné literatury, s analýzou dat, interpretací výsledků, psaním odborného textu aj. Měl(a) bys zvládat samostatnou práci v terénu, poznat alespoň běžné druhy ptáků a porozumět odbornému textu (literaturu, pomocnou ruku a odborné zázemí poskytne školitel). Lokalita a časová náročnost práce se budou odvíjet od zvoleného tématu a tvých možností. Po domluvě lze místo terénní části zpracovávat již existující data. Ozvat se můžeš i v případě, že se nechceš zapojit do SOČ, ale uvažuješ o další náplni své činnosti nebo publikaci výsledků.

Kontakty
Jarda Koleček, j.kolecek@gmail.com
Katka Ševčíková, sevcikovaka@seznam.cz

 

Žákovská ornitologická konference

sylvie

Blíží se uzávěrka letošní Sylvie

Sylvia, odborný časopis ČSO, vychází pravidelně koncem roku. Aby bylo možné udržet odbornou úroveň časopisu, recenzní řízení a redakční příprava rukopisů vyžadují dostatek času. Pokud byste rádi publikovali ještě v letošním čísle, je třeba zaslat rukopis ideálně do konce května (delší studie) či do konce června (kratší sdělení). Pokud to nestihnete, nevadí – rukopisy je možné posílat kdykoli, avšak pozdější zaslání snižuje šanci, že se vaše práce ke čtenářům dostane již letos.

Continue reading „Blíží se uzávěrka letošní Sylvie“