Závěť pomáhá i ptákům – dnes začíná Měsíc dobročinné závěti

I prostřednictvím daru ze závěti lze konat dobré skutky, pomoci zachovat přírodu pro další generace nebo přispět na jakýkoli jiný dobročinný účel podle toho, co je komu blízké. Dnešním Mezinárodním dnem závětí startuje Měsíc dobročinných závětí, kdy bude dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na jakoukoli dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplacen notářský poplatek za sepsání závěti.

Konat dobré skutky. Pro někoho samozřejmá součást života, pro jiného výzva, k jejíž realizaci zatím nenašel dost odhodlání nebo inspirace. Naštěstí nikdy není pozdě začít, protože pomáhat lze jak za života, tak i po něm, a to třeba i prostřednictvím závěti. Sepsáním poslední vůle zabezpečíte především rodinu, blízké. A navíc můžete částí daru ze závěti podpořit činnost vybrané dobročinné organizace!

Česká společnost ornitologická se již s darem ze závěti setkala. Jak říká Lucie Hošková, vedoucí fundraisingu a péče o dárce: „Rádi bychom u příležitosti Mezinárodního dne závětí zavzpomínali na paní Eugenii Venzarovou, členku ČSO a velkou milovnici ptáků, která zemřela letos na jaře. Paní Venzarová byla velmi kulturní a zcestovalá žena, její největší láskou však byli ptáci. Na ty pamatovala i ve své závěti, kde odkázala České společnosti ornitologické polovinu svých úspor. Hluboce si tohoto dobrého skutku vážíme“.

Mezinárodní den závětí 13. září lidem v desítkách zemí po celém světě připomíná význam závěti a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Konat dobré skutky totiž lze jak za života, tak i po něm, a to prostřednictvím závěti. Koalice Za snadné dárcovství (jejíž je Česká společnost ornitologická členem) za finančního přispění Nadace Via při příležitosti Mezinárodního dne závětí od 13. září do 12. října vyhlásila Měsíc dobročinné závěti. V tomto období dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na jakoukoli dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplacen notářský poplatek za sepsání závěti. Více na zavetpomaha.cz.

V Česku je téma darů ze závěti ještě trochu v plenkách, zvláště ve srovnání se západními zeměmi, kde je forma darování ze závěti běžná, malý nebo velký dar darují tisíce lidí a nejen bohatí. Nejnovější průzkum agentury STEM/MARK a českého UNICEF ze srpna 2019 ukazuje, že např. v sousedním Rakousku jsou závěti běžnější praxí – závěť tu již sepsalo nebo sepisuje 35 % lidí nad 50 let, zatímco v České republice je to pouze 7 % lidí. V závětích Rakušané častěji než Češi myslí na dobročinnost. Podle průzkumu se rozhodne darovat ze závěti 11 % Rakušanů oproti 2 % Čechů.

Ředitel koalice Za snadné dárcovství Jan Gregor na základě dosavadních zkušeností shrnuje, kdo věnuje dar neziskové organizaci formou závěti nejčastěji: „Lidé, kteří nemají dědice, a jejich majetek by zbytečně propadl státu. Lidé, kteří za svého života podporovali charitu dary či dobrovolnictvím a chtějí svým způsobem pomáhat i po smrti. Lidé, kteří si přejí, aby jejich odkaz přetrval. Lidé, kteří již zabezpečili své dědice a chtějí část majetku věnovat na účel, v němž spatřují smysl. V zásadě jde o štědré lidi, kteří za svého života uvědoměle hospodaří se svým majetkem a navíc si uvědomují, že tato jejich zodpovědnost smrtí nekončí.“

 Ať už jsou pohnutky jakékoliv, jisté je, že darovat ze závěti může každý a že i malý dar má smysl.

Kontakty

Česká společnost ornitologická

Lucie Hošková, tel: 602972368, hoskova@birdlife.cz

www.birdlife.cz

Koalice za snadné dárcovství a kampaň Závět pomáhá:

 www.zavetpomaha.cz

www.snadnedarcovstvi.cz

Mediální servis: 2media.cz, s.r.o., Pařížská 13, Praha 1

www.2media.cz, www.facebook.com/2media.cz, www.instagram.com/2mediacz

Pozvánka na podzimní členskou schůzi ČSO, České Budějovice, 28.9. 2019

Milí členové ČSO,

srdečně Vás zveme na tradiční podzimní členskou schůzi ČSO, která se uskuteční v sobotu 28.9 2019  od 9:30 v rámci Šesté jihočeské ornitologické konference (27. – 29.9 2019) v Českých Budějovicích (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, budova C). Samotná konference k 50. výročí založení Jihočeského ornitologického klubu (JOK) nabídne poutavý program od pátku až do neděle. Můžete se těšit na řadu zajímavých přednášek nejen z jižních Čech, workshop o akustickém mapování a monitoringu ptáků, terénní exkurzi, společenský večer ad. Podrobné informace o konferenci naleznete na webu Jihočeského ornitologického klubu  https://jokcso.webnode.cz/konference-2019/

Program členské schůze ČSO (sobota 28.9., místnost C1, 9:30 – 11:00)

 • Z. Vermouzek, L. Hošková et al. – Zpráva o činnosti ČSO
 • G. Dobruská . – Krajina pro čápy a Čapí hnízda
 • G. Dobruská. – Pískovny pro břehule
 • V. Zámečník. – Trávení hrabošů a zemědělská politika
 • Z. Vermouzek. – Rezervace ČSO
 • V. Sychrová. – Let o život – podpořme ochranu ptáků ve Středomoří!
 • Z. Vermouzek. – LSD a JPSP, shrnutí sezóny a losování
 • L. Hošková. – Připravované akce

 

Na místě bude možné zakoupit nebo vyzvednout objednané zboží z eshopu ČSO (odznaky, knihy, plyšoví ptáčci, trička a jiné) či zaplatit členské příspěvky.

Na schůzi mají přístup i členové, kteří se neúčastní konference.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte a kontaktujte kancelář ČSO (cso@birdlife.cz, 777 330 355), rádi Vám poradíme.

Těšíme se na Vás!

Jiří Flousek, předseda výboru ČSO

Zdeněk Vermouzek, ředitel kanceláře ČSO

ČSO kontroluje nadpoloviční většinu Josefovských luk!

SRDEČNĚ DĚKUJEME! Díky neskutečné dárcovské odezvě se podařilo vykoupit všech 6 předjednaných ha, včetně 4ha koňské pastviny!

Když se v polovině listopadu podařilo po dlouhých jednáních přesvědčit jaroměřskou církev, aby prodala 4 ha pozemků na Josefovských loukách, které ČSO do té doby pronajímala pro potřeby koňské pastviny, měli jsme ohromnou radost i obavy současně. Radost z toho, že máme možnost uskutečnit vůbec největší nákup, že by se nejistý nájem mohl proměnit ve vlastnickou jistotu, že takto velký pozemek, navíc obhospodařovaný koníky, poskytne ptákům dostatečný prostor pro hnízdění i sběr potravy a že se kontrola ČSO nad pozemky konečně může přehoupnout přes vysněnou polovinu. Ovšem, i když jsme vyjednali velmi příznivou cenu za metr, plocha je to veliká, takže cena tomu odpovídala – celkem, i s dalšími předjednanými pozemky, 1,2 mil Kč. A ke splacení do konce ledna. Obavy tedy byly také.

Nicméně, jak se ukázalo, lidem na ochraně ptáků skutečně záleží a po našich výzvách dary doslova pršely. Malé i velké částky, všechny velmi důležité. Od zmíněné poloviny listopadu se doteď jen na Josefovské louky podařilo vybrat více než 1,5 milionu Kč, které nejen, že pokryly všechny nákupy, ale ještě zbyde na nezbytné další výdaje související s vyřízením nákupů i na případné další menší výkupy.

Musíme přiznat, že jsme skutečně dojatí a všem dárcům opravdu ze srdce děkujeme. Nejen za peníze, ale především za jejich zájem o ptáky a přírodu vůbec a za krásná slova podpory.

Co se podařilo vykoupit?

Kromě koňské pastviny o rozloze 4,17 ha  jsme získali louky těsně přiléhající ke Slavíkovskému ptačníku, tedy největší soustavě tůní, kde budou tvořit důležitou nárazníkovou zónu mezi strojově sečenými loukami a ptačníkem. Další širší pruh pozemků jsme získali ve střední části luk a díky tomuto výkupu se podařilo scelit pozemky o výměře 5 ha.

Veškeré platby již proběhly a církev nyní odesílá na katastr návrh na vklad. Definitivně budou pozemky připsány ČSO do dvaceti dní, tedy v polovině února.

Mimochodem, konkrétních 41 683 m2 koňské pastviny představuje největší jednorázový nákup v historii Josefovek. Současně kupní cena 833 660 Kč je nejvyšší cena dosud zaplacená za jednorázový nákup.

Na aktualizovanou mapu pozemků se můžete podívat na http://bigfiles.birdlife.cz/JLPozemky.pdf

ČSO tak nyní kontroluje (včetně spoluvlastnictví) 39,7 ha, tj. 52% Ptačího parku. Tedy téměř 40 ha určených pro ochranu mokřadních a lučních ptáků a dalších živočichů a rostlin.

Děkujeme za ptáky, koně a celou přírodu Josefovských luk!

Lucie Hošková

 

Na Josefovských loukách jsme vykoupili první hektar z šesti předjednaných.

Srdečně děkujeme všem dárcům, kteří posílají peníze na Josefovské louky! Je vás opravdu hodně a díky tomu jsme již nyní před Vánocemi mohli uskutečnit první nákup z celkem 6ha předjednaných pozemků. Za 234 763 Kč jsme vykoupili 1,2 ha cenných pozemků – např. se podařilo získat louky těsně přiléhající ke Slavíkovskému ptačníku, tedy největší soustavě tůní, kde budou tvořit důležitou nárazníkovou zónu mezi strojově sečenými loukami a ptačníkem. Další širší pruh pozemků jsme získali ve střední části luk a díky tomuto výkupu se podařilo scelit pozemky o výměře 5 ha.

Jak to v současnosti vypadá s pozemky ve vlastnictví ČSO si můžete prohlédnout na mapě zde: https://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-lokalit-a-prostredi/josefovske-louky/kupte-si-pozemek-na-josefovskych-loukach/

Největší nákup cca 4 ha pozemků nás čeká na konci ledna, kdy byćhom měli vykupovat celou dosavadní koňskou pastvinu za 883 000 Kč. Pevně věříme, že se nám tuto částku podaří shromáždit, úžasná odezva dárců tomu napovídá. Uspějeme-li, získá ČSO konečně nadpoloviční většinu pozemků a bude tak moci ještě lépe ovlivňovat ochranu ptáků.

Pokud byste rádi také podpořili výkup pozemků na Josefovských loukách, využijte prosím zabezpečený dárcovský portál Darujme.cz

Veškeré dotazy ohledně darů vám ráda zodpovím na hoskova@birdlife.cz.

Děkujeme!

Lucie Hošková

ČSO hledá pracovníka na pozici Koordinátor výzkumu a monitoringu

Hlavní náplní práce bude řízení a rozvoj stávajících a příprava nových programů občanské vědy. Hledáme odborně zdatnou a všestrannou osobnost s širokým záběrem od práce s daty a psaní odborných článků, přes vymýšlení a zadávání nových funkcí softwaru až po komunikaci s programátory, s terénními spolupracovníky i s novináři.

Ideálně plný, možno i zkrácený úvazek, pracoviště Praha-Smíchov, Na Bělidle 34.

Nástup dle dohody, ideálně od září 2018. Pracovní smlouva na dobu neurčitou.

Popis práce a veškeré další podrobnosti jsou k dispozici zde: Inzerat_CIT_SCI

 

Zájemci, hlaste se u ředitele ČSO Zdeňka Vermouzka,
ČSO, Na Bělidle 34, 150 00  Praha-Smíchov, 773 380 285, verm@birdlife.cz.

Přihlášky zasílejte emailem, přiložte:

 • stručný životopis nebo odkaz na váš osobní web či LinkedIn,
 • dopis, ve kterém napíšete něco o sobě, hlavně proč máte zájem o tuto práci

 

Termín pro zaslání přihlášek je 10. září 2018, následně proběhnou ústní pohovory (přesné termíny dohodneme telefonem).

Ukládejte pozorování do Avifu, má to smysl!

Pozorujete rádi ptáky? Předpokládáme, že ano, ale zaznamenáváte údaje a sdílíte je s ostatními? Víte, že každé vaše pozorování je cenné a může významně přispět k poznání a ochraně ptáků?

Bez pozorování ptáků není ornitologie, ale ne každý, kdo pozoruje ptáky, je ornitologem. Ptáky můžeme pozorovat jen tak pro potěšení, a rozhodně to není špatně. Ale stačí přidat jen málo a naše pozorování získávají nový význam — stávají se střípky v mozaice lidského poznání, pomáhají o maličko posunout hranice našich znalostí. Tou hranicí, kdy se člověk stává ornitologem — a občanským vědcem — je vedení a sdílení záznamů o pozorovaných ptácích.

Ať již pozorujeme ptáky v zimě na krmítku za oknem, v městském parku, na přehradní nádrži nebo na horských hřebenech, vedení zápisků nám pomůže se později k pozorováním vrátit, konzultovat je s přáteli nebo s odstupem času třeba i odborně vyhodnotit. Nejjednodušším způsobem, jak dnes ornitologické zápisky vést a současně je snadno zpřístupnit pro pozdější vědecké zpracování, je Faunistická databáze ČSO (avif). K dispozici je i mobilní aplikace Avif Mobile (fungující na platformě Android).

Avif je určen všem zájemcům o ptactvo z řad široké veřejnosti, „amatérských“ ornitologů, birdwatcherů i vědců a slouží ke sdílení a uchovávání záznamů o pozorování všech druhů ptáků na českém území. Slouží nejen ke sdílení zajímavých a neobvyklých pozorování, ale také ke sběru kompletních seznamů všech pozorovaných druhů (tj. včetně běžných druhů) pro pozdější vědecké využití.

Avif poskytuje prostřednictvím četných nadstaveb prostředí pro záznam, uchování a využívání údajů ze specializovaných projektů, jako je sledování čapích hnízd, výzkum zpěvu strnadůmapování hnízd čejek, ale i pro nový atlas hnízdního rozšíření nebo nový dlouhodobý monitorovací program LSD. Díky datům z Avifu vznikl i nový web Ptačí pasti, který upozorňuje na ta nejnebezpečnější místa a také na důvody, proč se zde ptáci zabíjejí. Informace z webu budou sloužit jak odborníkům, tak i široké veřejnost a představují důležitý první krok na cestě k odstraňování ptačích pastí. Data z Avifu se promítají i na webu srazenazver.cz, který zobrazuje údaje o kolizích živočichů s dopravními prostředky. Údaje z  Avifu také významně přispívají k naší spolupráci se společností E.ON, Česká republika s.r.o.  na co nejefektivnějším zabezpečení sloupů v oblastech významných pro hnízdění ptáků. Cenné jsou i fotografie ptáků sedících na sloupech elektrického vedení – díky nim můžeme vyhodnocovat jak ptáci tyto“posedy“ používají a využít tyto poznatky k lepšímu zabezpečení.

Proto, až vyrazíte na ptáky, nezapomeňte údaje zaznamenávat a vkládat do faunistické databáze Avif.birds.cz!  

(Foto)reportáž z vydařené výjezdní členské schůze ČSO v Písku

Příjemná atmosféra, mnoho zajímavých přednášek z činnosti ČSO, povídání o ptácích nejen jižních Čech, výměna zkušeností mezi organizátory vycházek za ptáky, uvedení nového programu sčítání ptáků, spousta nových produktů z e-shopu ČSO,  k tomu setkání mnoha podobně naladěných lidí jak během vlastní akce, tak večer v útelné hospůdce, nedělní exkurze na rybník Řežabinec spojený s ukázkou vyhledávání mrtvých ptáků specielně vycvičenými psy. Taková byla ve zkratce výjezdní členská schůze ČSO, která proběhla v Písku během minulého víkendu 25.-26.11.2017.

 

Partnery akce byla společnost E.ON, ČR, s.r.o., Swarovski – Optik a Pro-Bio, které na akci poskytlo občerstvení.

Continue reading „(Foto)reportáž z vydařené výjezdní členské schůze ČSO v Písku“

Příklady hodné následování

Statutární město Zlín nechalo vypracovat studii úmrtnosti ptáků na skleněných zastávkách, ze které vyplývala naléhavost řešení. Pro zabezpečení zvolili tenké černé proužky ve vzdálenosti asi 3 cm, které vzhled zastávky nijak výrazně nezmění. K postupnému zabezpečování těchto zastávek bylo přistoupeno podle stupně nebezpečí pro ptáky.  Nové zastávky jsou již instalované automaticky včetně těchto polepů.

Statutární město Zlín - zabezpečená zastávka
Statutární město Zlín – zabezpečená zastávka

Středočeské Mnichovice. Zabezpečení celoskleněných zastávek inicioval na městském úřadě ochránce přírody Petr Dobrý. Akce proběhla ve spolupráci se žáky tamní základní školy – během jednoho dne opatřili speciálními polepy 5 nejrizikovějších zastávek. Náklady na celou akci přitom dosáhly asi 2000,- Kč, což je přibližná cena jejich jednorázového umytí.

Středočeské Mnichovice, Zastávka před polepem
Středočeské Mnichovice, Zastávka před polepem
Středočeské Mnichovice, Zastávka po polepu
Středočeské Mnichovice, Zastávka po polepu

Rakovnicko, Žatecko – členové ČSO manželé Tichaiovi prozkoumali  3 města a 26 obcí a určili 21 rizikových staveb (z toho 15 zastávek MHD), ať už podle nálezů uhynulých ptáků (celkem 6 nálezů) anebo na základě umístění stavby v okolí zelených ploch. Výsledky s pořízenou fotodokumentací a s vysvětlujícím dopisem a žádostí o nápravu předali případně zaslali na příslušné místní úřady daných obcí a měst (obce Petrohrad, Petrovice, Řevničov, Rakovník, Nové Strašecí, Podbořany, Lužná). K 30.9.2015 potvrdily realizaci ochranných opatření (polepů) dvě obce, s dalšími manželé Tichaiovi jednají.

Praha 5, Smíchov – paní učitelka Melichárková z mateřské školky U Santošky si domluvila u dopravního podniku svolení k polepu nebezpečené zastávky Santoška a společně s dětmi zastávku polepili barevnými siluetami ptáků.

Zabezpečená zastávka Santoška
Zabezpečená zastávka Santoška

Rousínov – místní organizace ČSOP a pan Jiří Bartl prosadili u města Rousínov zabezpečení rizikové zastávky Rousínov, škola. Polepy zhotovila reklamní agentura a cena se pohybovala okolo 3000 Kč.

Rousínov, škola
Rousínov, škola

Kněževes – zabezpečení zastávek v obci domluvila a s dětmi z místní školy provedla členka ČSO paní Farová. Inovativní polep navrhla reklamní agentura a zabezpečení sedmi zastávek v obci stálo méně než 5000 Kč.

Realizace zabezpečení zastávky, Kněžěves
Realizace zabezpečení zastávky, Kněžěves

Kromě výše zmíněných příkladů byly zabezpečeny zastávky v těchto obcích a městech: ManětínVrchlabí.

Co se získanými daty?

Data a fotografie využijeme pro jednání s provozovateli a vlastníky zastávek. O výsledcích jednání budeme informovat.

Jednat ale můžete i vy! 

NIKDY neprovádějte polepy zastávek nebo jiné zásahy bez souhlasu vlastníka!

V každé obci bývá vlastnická situace u zastávek trochu odlišná, většinou je ale vlastníkem zastávek obec a ve městě bývá správcem dopravní podnik.

Jak zajistit bezpečnou zastávku?

   1. Na obecním úřadě zjistěte vlastníka či provozovatele zastávky (ve městech může být nejlepší jednat s odborem životního prostředí nebo s odborem dopravy).
   2. Vlastníka na nebezpečnou zastávku upozorněte, odkažte na tento web a výsledky, fotografie.
   3. Navrhněte vhodné zabezpečení, využijte přitom odkazy na této stránce.
   4. Podle svých možností nabídněte fyzickou pomoc – zastávku po dohodě polepte, zapojte do polepování místní školu, …
   5. Můžete nabídnout také vyhodnocení úspěšnosti – sledování úhynů ptáků před a po zabezpečení.
   6. O výsledky a své zkušenosti se s námi podělte!

Potřebujete-li propagační letáky, napište!

zastavky@birdlife.cz