Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Josefovské louky

PTAČÍ PARK JOSEFOVSKÉ LOUKY

Jedinečný projekt v rámci České republiky, soukromý Ptačí park Josefovské louky, vzniká v turisticky atraktivní oblasti poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře ve východních Čechách od roku 2008. Má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupnit území lidem a umožnit jim obdivovat krásu přírody.

Páteří parku je unikátní sto let starý závlahový systém Metuj, který po opravě umožní regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Právě tyto louky ČSO s pomocí sponzorů vykupuje a buduje na nich tůně, které zajistí potravu ptákům a životní prostor řadě ohrožených druhů bezobratlých.

Návštěvníkům bude sloužit malá terénní stanice a několik pozorovatelen a pozorovacích věží vzájemně propojených chodníky. Samozřejmostí jsou informační tabule, které seznámí s historií území i s jeho živočišnými a rostlinnými obyvateli.

PŘISPĚJTE NA VÝKUP POZEMKŮ!

Děkujeme všem dosavadním dárcům!

picZavlažené Josefovské louky jsou neodolatelné pro kolem migrující ptáky. Roky práce a podpora Vás, kdo fandí ptačímu parku, přináší své ovoce.

picZávlahový systém na Josefovských loukách funguje. Týden po jeho otevření jsou louky pod vodou a hned se objevila i první bekasina.

picZa uplynulý týden poslali členové a příznivci Josefovských luk na výkup pozemků 51 929 Kč. Neváhali jsme proto a uzavřeli další kupní smlouvu na 4356 m2, díky čemuž celková výměra ve vlastnictví ČSO přesáhla 15 ha. Děkujeme všem, kdo takto rychlý postup svým darem umožnili. Současně ale stále převažuje nabídka nad našimi kupními možnostmi.

picjsou potřeba peníze na výkup pozemků na Josefovských loukách.

picZkušební provoz ukazuje, že zavlažovací systém funguje, jak má. Na loukách je vody dostatek a to je přesně to, co ptáci potřebují.

picNaprosto zásadním dnem pro ptačí park bylo 16. září. Po všech peripetiích se získáním povolení pro nakládání s vodou a schválením manipulačního řádu jsme mohli konečně na louky vpustit to nejdůležitější pro život v mokřadu. Totiž vodu. A co přinesla?

Následující ...

V současné době Ptačí park Josefovské louky finančně podporují ČSOB a Nadace VIA, ZelenaDomacnost.com a soukromí dárci.


Copyright © Česká společnost ornitologická 2002 - 2009
Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce: ISSN 1803-6791
Technická podpora WPublisher