Skrze přírodu k lepšímu životu

Mezinárodní projekt „Skrze přírodu k lepšímu životu – podpora učitelů a žáků“ je zaměřený na podporu učitelů mateřských škol a 1. stupně základních škol a tvorbu výukových materiálů pro odpovídající věkovou skupinu.

Cílem je vytvořit inovační, efektivní vzdělávací materiály a poskytnout učitelům podporu v rámci zapojování EVVO (environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) do výuky. Připravované materiály vychází z přímých potřeb učitelů zjištěných na základě dotazníkového šetření, které proběhlo na podzim 2016. Vytvořené materiály budou následně adaptovány dle národních potřeb.

V listopadu 2016 se ČSO zúčastnila setkání odborníků na environmentální výchovu a vzdělávání v Bratislavě. Podrobnosti o jeho průběhu se dočtete v tiskové zprávě.

Na jaře 2018 proběhne mezinárodní workshop pro učitele v Irsku, kterého se bude mít šanci zúčastnit celkem 60 učitelů, deset z nich bude i z České republiky. Následovat budou workshopy v jednotlivých zemích. Video z mezinárodního workshopu, stejně jako vzniklé materiály budou všem zájemcům volně dostupné na stránkách ČSO.

Na projektu spolupracují partneři BirdLife International se zkušenostmi na poli environmentálního vzdělávání. Projekt je veden Polskou organizací na ochranu ptáků (OTOP) a kromě ČSO jsou partnery BirdWatch Ireland, SEO/Birdlife (Španělsko), Slovenská ornitologická společnost a Makedonská ekologická společnost. Zodpovědnost za tvorbu materiálů nese Univerzita v Gdaňsku.