Secchiho deska – měření průhlednosti vody v rybnících

 Jak důležitá je průhlednost vody pro ptáky?

Častěji než jiné potápek sbírá potápka černokrká potravu také přímo z hladiny. Foto: Martin Mecnarowski, photomecan.eu

Pro některé ptáky – i pro ptáka roku 2015, potápku černokrkou – je základním předpokladem pro úspěšné hnízdění kromě dostatku potravy i dostatečná průhlednost vody. Pokud je voda zakalená, potápky těžko najdou potravu, protože ji jednoduše nevidí.

Na rozdíl od kachen, které mají zvláštní hmatová tělíska na zobáku, se potápky orientují pod vodou zrakem a průhledná voda je pro ně životně důležitá. K měření průhlednosti vody se používá jednoduchá pomůcka, mezi hydrobiology známá jako Secchiho [sekkiho] deska.

Secchiho deska pro účely měření průhlednosti vody v sladkovodních nádržích.

Secchiho desku použil poprvé v roce 1865 Angelo Secchi jako čistě bílý, kruhový disk, o průměru 30 cm, při měření průhlednosti vody ve Středozemním moři. Deska je upevněna na provaz a noří se pomalu do vody. Pro měření ve sladkých vodách se nyní používá disk o průměru 20 cm, rozdělený na černé a bílé kvadranty.

Jak Secchiho desku vyrobit?

Průhlednost měřená Secchiho deskou je nejmenší hloubka vody, ve které již nerozeznáme rozdíl mezi černou a bílou barvou desky.

Více o historii Secchiho desky a zahraničních projektech měření průhlednosti vody se dozvíte i v článku jednoho z partnerů projektu – VÚV TGM Secchiho deska stopadesátiletá poprvé v ČR.

Kdy, kde a jak měřit průhlednost vody?

Měření Secchiho deskou.

Jak často budeme viditelnost měřit, je na nás. Aby však bylo možné posoudit změny v čistotě vody na jednotlivých lokalitách, je třeba měření opakovat. Doporučujeme měření opakovat alespoň jednou měsíčně od dubna do srpna, čímž se jak pokryje hnízdní sezóna, tak zachytí i pravděpodobně nejmenší průhlednost způsobená růstem řas a sinic. Opakované záznamy s týdenní či měsíční frekvencí jsou nejcennější. Zvýšené úsilí budeme věnovat dvěma hromadným měřením, a to prvnímu v druhé polovině dubna a druhému v druhé polovině června. Mezi těmito dvěma měřeními by již měl být jasně viditelný rozdíl v průhlednosti vody. Příležitostí pro vyzkoušení měření jsou i některé akce Vítání ptačího zpěvu.

Rybníky s průhlednou vodou představují poslední útočiště pro potápku černokrkou u nás. Horní Bartošovický rybník na Poodří. Foto: J.Koleček.

Naměřenou hodnotu zapíšeme do on-line formuláře spolu s celkovým počtem ptáků, kteří v době měření plavali na hladině. Pokud umíme určit jednotlivé druhy, je to lepší, ale není to nezbytné. Kompletní seznam pozorovaných druhů zadávejte prosím do Faunistické databáze ČSO. Jak je na tom váš rybník či přehrada s průhledností ve srovnání s ostatními vodními plochami v Česku se hned dovíte na stránce Přehled dosavadních výsledků.

Vložení výsledku měření

Naměřené průhlednosti spolu s počty pozorovaných ptáků vyhodnotí na konci roku odborníci České společnosti ornitologické a Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Půjde o nejrozsáhlejší měření průhlednosti vody v historii ČR a získáme aktuální obrázek o tom, zda skutečně za úbytkem řady druhů vodních ptáků může stát zakalená voda. Také se ale třeba dozvíme, zda jsou na tom rybníky v chráněných oblastech lépe než ty nechráněné.

Barva vody a test sinic

Průběžné měření zadané prostřednictvím on-line formuláře v roce 2017:

 

 

 

 

 

 

 

Tiskové zprávy o projektu:
Pomozte nám změřit průhlednost vody v rybnících!
TZ ze 16.4.2015
Zaměřte v létě svoji pozornost na čistotu vody TZ ze 22.6.2015
Zajímá českou veřejnost stav vody v našich rybnících? TZ z 12.1.2016
Měření průhlednosti vstupuje do druhé sezony TZ z 15.4.2016
Ornitologové a vodohospodáři vyzývají veřejnost k měření průhlednosti vody v rybnících TZ VÚV TGM z 18.4.2016

Fotografie a grafy ke stažení
http://bigfiles.birdlife.cz/TZ_voda.zip

Spolupracující organizace:

Logo VÚV Logo ČSL Logo UK