Pražskými mokřady krok za krokem

Ptáci pražských mokřadů

Rozmanitost městského prostředí poskytuje životní podmínky mnoha druhům živočichů, a tak ani ptáci nejsou výjimkou. Pozorování ptáků ve městě má své výhody. Ptáci jsou zvyklí na přítomnost lidí, nejsou plaší, často se dají krmit přímo z ruky. Lokality jejich výskytu jsou snadno dostupné a pohyb na nich bývá jednoduchý, mnohdy i bezbariérový.

Mokřady představují specifický, velmi důležitý a ohrožený biotop nejen ve volné krajině, ale i v rámci městského prostředí. Vodní ptáci jsou jednoduše pozorovatelnou a snadno rozpoznatelnou skupinou – s jejich poznáváním může začít tedy opravdu každý i bez předchozích zkušeností či odborných znalostí.

V rámci projektu Pražskými mokřady krok za krokem byla vytvořena kapesní určovací terénní příručka, která vás seznámí s nejběžnějšími ptačími obyvateli pražských mokřadů, doporučí deset vybraných pražských mokřadních lokalit, upozorní na příčiny jejich ohrožení a nabídne tipy, jak se zapojit do ochrany ptactva a jeho životního prostředí. Najdete zde i seznam všech vyobrazených ptáků, kde si můžete zaznamenat pozorované druhy. Vypravte se do přírody a objevujte vodní ptáky!

Druhou částí projektu jsou terénní vycházky s průvodcem se zaměřením na poznávání vodního ptactva a lokalit jeho výskytu v rámci Prahy. Vycházky jsou pořádány během celého kalendářního roku s cílem přiblížit veřejnosti jednotlivé ptačí druhy vázané na vodní a mokřadní biotopy na území Prahy v rámci různých období (hnízda sezóna, migrace, zimování). Některé vycházky jsou organizovány v rámci našich oblíbených pravidelných akcí – zimních vycházek u příležitosti Světového dne mokřadů, Vítání ptačího zpěvu na jaře a Festivalu ptactva na podzim.


Seznam vycházek (průběžně aktualizován):

Rok 2018

Hostivař
Sraz v sobotu 3. 2. 2018 v 9:00 u autobusové zastávky Řepčická (bus 125, 183, 154, 175) na straně u Lidlu. Projdeme se hostivařským lesoparkem, kde na krmítkách potkáme různé sýkory, mlynaříky a brhlíka. Na semenech stromů a keřů se můžou krmit čížci, stehlíci, křivky a s trochou štěstí uvidíme i hýla. Projdeme po celé délce hostivařské přehrady, kde můžou být k vidění různí zimující vodní ptáci a stálý host ledňáček. S sebou vhodné oblečení, dalekohled a určovací příručka výhodou. Časová náročnost cca 3 hodiny, podle nálady a počasí. Vedou Honza Grünwald (720 563 538) a Jan Studecký.

Vltava – Troja I
Sraz v sobotu 27. 1. 2018 v 9:00 v Podhoří (zastávka autobusů 236, 112). Půjde se proti proudu Vltavy až k hlavnímu vstupu do ZOO (MHD 112). Vedou: Vlaďka a Jirka Sládečkovi

Vltava – Troja II
Sraz v sobotu 10. 2. 2018 v 9:00 u zastávky Zoologická zahrada (bus 112). Projdeme známe pražské zimoviště vodních ptáků po proudu Vltavy. S sebou vhodné oblečení, dalekohled a určovací příručka výhodou. Časová náročnost cca 2 hodiny, v případě dobrého počasí a zájmu možno pokračovat po návratu do Stromovky. Vedou Honza Grünwald (720 563 538) a Marek Vokoun.

Modřany
Sraz v neděli 4. 2. 2018 v 9:45 na břehu Vltavy u žel. zast. Praha – Modřany. Projdeme se podél Vltavy oblastí modřanských tůní do Komořan. V případě pěkného počasí a zájmu možno pokračovat až na Zbraslav. Sebou dalekohledy a oblečení do terénu. V případě zpoždění vlaku prosíme o trpělivost. Vede: Gabriela Dobruská (dobruska@birdlife.cz, tel. 724 687 996) a Michal Kubelík.

Rok 2017

16.9.2017 Nivou Radotínského potoka

23.9.2017 Za vodními ptáky na Šeberovské rybníky

30.9.2017 Počernický rybník, V Pískovně, suchý poldr Čihadla

9.9.2017 Retenční nádrž Slatina

24.6.2017 Modřanské a Komořanské tůně

17.6.2017 Šeberovské rybníky a Hrnčířské louky

17.6.2017 Modřanské tůně

28.5.2017 Počernický rybník, V Pískovně, suchý poldr Čihadla

13.5.2017 Retenční nádrž Slatina

16.2.2017 Zimní hosté na Vltavě – Smíchov

5.2.2017 Vltava a Modřanské tůně

5.2.2017 Vltava – Troja

Vltava u Karlova mostu
 

Projekt byl finančně podpořen Hlavním městem Prahou.