6. Hadník si můžete udělat i na zahrádce

Odpověď na otázku z pátého stanoviště:
Čolci potřebují ke svým svatebním rejům a vývinu různé kaluže a vodou vyplněné rigoly, proto roztodivné hromotlucké stroje, které po sobě takové útvary nechávají, ve svém domově jen vítají, včetně tanků.
Vodu čolci nutně potřebují k rozmnožování, které probíhá hlavně na jaře a na začátku léta, proto jim vyschnutí tůňky na konci léta tolik nevadí. Dokonce pro ně může být i prospěšné, neboť letní vyschnutí tůně decimuje přední čolčí predátory – ryby, larvy vážek a potápníků.
Pokud však jejich vodu opanují kachny, je to katastrofa. Kachny sežerou vše živé, co se jim vejde do zobáku, vajíčka a larvy čolků nevyjímaje. C) je tedy správně.


Hadník si můžete udělat i na zahrádce

Užovky i ještěrky obecné kladou vejce a ta potřebují pro svůj vývoj to správné teplo. Trošku jinak udělaný kompost (viz nákres) s dostatkem spodních vchodů a inkubátor pro užovky obojkové je hotov. Plazi se však dovnitř vplazí i na přečkání zimy. Dostatečně vysoko, aby místo neohrozila voda a hluboko, kam na ně nemůže mráz.

Na Josefovských loukách žijí tři druhy plazů. Na sušších loukách je to ještěrka obecná, jejíž sameček je jasně zelinkavý s hnědým pruhem na hřbetě. Beznohým ještěrem, nikoli hadem, je slepýš křehký. Slepýš, na rozdíl od hadů, dokáže mrknout i odložit ocásek, jako ještěrky. Živí se hlavně plži, červy a larvami. Když nějakého velkého slepýše najdete, vězte, že mu může být i přes dvacet let!

Ještěrka obecná. Foto: Jiří Bohdal, naturfoto.cz
Ještěrka obecná. Foto: Jiří Bohdal, naturfoto.cz
Slepýš křehký. Foto: Jiří Bohdal, naturfoto.cz
Slepýš křehký. Foto: Jiří Bohdal, naturfoto.cz

Jediným hadem, který obývá Josefovské louky, je mokřadní druh, užovka obojková. Ráda se vyhřívá na hradítkách kanálů i na hadnících. Na vršku hadníku je tmavá rohož. Cizorodý materiál, který do přírody nepatří? Možná. Zkuste ale opatrně nahlédnout pod ní. Hadi bezpečí a teplo tohoto místa milují. Třeba tam nějakého nachytáte.

Užovka obojková. Foto: Jiří Bohdal, naturfoto.cz
Užovka obojková. Foto: Jiří Bohdal, naturfoto.cz

Kam dál: Vztyčené i ležící kmeny s odlupující se kůrou hned vedle Hadníku jsou další zajímavostí na naší stezce – Broukoviště, již sedmé zastavení na stezce.