4. V tůních najdete bohatství jako v podvodní džungli

Odpověď na otázku z třetí zastávky: Netopýři vydávají pro lidské ucho neslyšitelné zvuky, jejichž ozvěna jim pomáhá k orientaci ve tmě a nalezení kořisti. Jeden druh – netopýr rezavý – vydává slyšitelný zvuk podobný cvakání, s „mečením“ jej ale nelze zaměnit.
A protože kozy se tu v nejbližším okolí nechovají, je to tedy pták, který tento „mečivý“ zvuk vydává. Jmenuje se bekasina otavní a skutečně jsou to pera samců, která při střemhlavém letu „mečení“ vytváří. B) je tedy správně.


V tůních najdete bohatství jako v podvodní džungli

Obyčejná tůň, hluboká kaluž, jezírko, prostě každá větší prohlubeň s vodou je takový malý zázrak. Vyhloubíte si takovou na zahradě a během několika dnů už hýří životem. Voda v ní pulzuje díky klešťankám, znakoplavkám, bruslařkám, vírníkům, jepicím, okružákům, splešťulým, jehlankám a další havěti. Že netušíte, co je to za tvory s takovými divnými jmény? Tak se pozorně zahleďte pod hladinu nebo si tu zalovte s cedníkem v ruce a uvidíte.

Jak vypadá hmyz a plži, které můžete spatřit v tůních na Josefovských loukách? Podívejte se na obrázek.

Živočichové v tůních. Autor kresby: Alice Janečková
Živočichové v tůních. Autor kresby: Alice Janečková

V této tůni se rozmnožují obojživelníci skokani skřehotaví, skokani hnědí a čolci obecní. Loví je had užovka obojková.

Skokan skřehotavý. Foto: Miloš Anděra, naturfoto.cz
Skokan skřehotavý. Foto: Miloš Anděra, naturfoto.cz
Skokan hnědý. Foto: Břeněk Michálek
Skokan hnědý. Foto: Břeněk Michálek
Čolek obecný. Foto: Jiří Bohdal, naturfoto.cz
Čolek obecný. Foto: Jiří Bohdal, naturfoto.cz
Užovka obojková. Foto: Jan Ševčík, naturfoto.cz
Užovka obojková. Foto: Jan Ševčík, naturfoto.cz

Mokřadními rostlinami na břehu se živí hlodavec hryzec vodní.

Hryzec vodní. Foto: Miloš Anděra, naturfoto.cz
Hryzec vodní. Foto: Miloš Anděra, naturfoto.cz

V mělké vodě občasně sbírají potravu ptáci bahňáci – bekasiny otavní. Od návštěvníků rozdupané okraje tůňky se také líbí dalšímu bahňákovi, vzácnému návštěvníkovi ze severských zemí – slučce malé, která má jen o maličko kratší zobák než bekasina.

Bekasina otavní. Foto: Zdeněk Tunka, birdphoto.cz
Bekasina otavní. Foto: Zdeněk Tunka, birdphoto.cz
Slučka malá. Foto: Zdeněk Tunka, birdphoto.cz
Slučka malá. Foto: Zdeněk Tunka, birdphoto.cz

Téměř pravěký pohled je pak na vážky ploské, šídla a další druhy vážek, které tu ukájí své lovecké choutky. Ve vodě zde žije největší česká ploštice, jehlanka válcovitá. Mezi nejmohutnější brouky pak patří potápník vroubený.

Dravá jehlanka válcovitá. Foto Pavel Krásenský, naturfoto.cz
Dravá jehlanka válcovitá. Foto Pavel Krásenský, naturfoto.cz
Potápník vroubený. Foto: Jiří Bohdal, naturfoto.cz
Potápník vroubený. Foto: Jiří Bohdal, naturfoto.cz

Kam dál: Hned vedle tůně je ohrazená vrstva drnů a kořenů – Zimoviště pro obojživelníky, páté zastavení na stezce.