Vyšel Panurus 26 (2017)

Východočeská pobočka České společnosti ornitologické a Východočeské muzeum v Pardubicích vydali s podporou Pardubického kraje 26. číslo ornitologického časopisu Panurus. Panurus 26 (2017) má rozsah 106 stran textu formátu A5 a vydán byl nákladem 250 výtisků. Obsahuje 11 odborných příspěvků o výskytu a biologii ptáků a ornitologickém dění převážně ve východočeském regionu. Konkrétně je v tomto čísle mimo jiné podrobně zpracována avifauna Třesického rybníka v letech 2007–2016, faunisticky cenné je i první zdokumentované zahnízdění kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) v ptačí oblasti Rožďalovické rybníky na Jičínsku v roce 2013, nebo zastižení již několik desetiletí vyhynulého skalníka zpěvného (Monticola saxatilis) v Podkrkonoší na jaře 2016. Velmi záslužné je i otištění kompletní bibliografie emeritního zoologa Východočeského muzea v Pardubicích RNDr. Jana Sklenáře zpracované při příležitosti jeho osmdesátiletého jubilea. Díky plnobarevnému tisku mohly být v tomto čísle otištěny i cenné dokumentární avifaunistické fotografie z regionu východních Čech.

Panurus dlouhodobě plní obecně prospěšnou roli recenzovaných přírodovědných periodik a to i v době rychlejších a atraktivnějších (ale ne vždy dostatečně důvěryhodných) způsobů prezentace jako jsou internetové stránky. Čtenářská obec časopisu Panurus přesahuje hranice regionu. Vydávání časopisu Panurus je jedním z hlavních bodů činnosti Východočeské pobočky České společnosti ornitologické, která mj. také pořádá víkendové výzkumné tábory, ornitologické konference, ornitologické exkurze pro veřejnost a účastní se správních řízení.

Nový Panurus je možno zakoupit za 100 Kč v pokladně Východočeského muzea v Pardubicích, nebo si jej elektronicky objednat na adrese pobočky. V tomto případě připočtěte poštovní paušál 30 Kč a částku uhraďte na náš účet u Fio Banky, 2501022899/2010 a na e-mail vcpcso@centrum.cz nám sdělte, co jste si objednali, celkovou cenu objednávky a datum provedení platby. Obratem Vám časopis Panurus zašleme.

 

Libor Praus, šéfredaktor

Panurus 26 (2017) obsahuje následující články:

Kadava L.: Avifauna Třesického rybníka v letech 2007–2016.

Vaněk J.: VVT „Skutečsko 2016“

Kadava L.: Hnízdila volavka bílá (Ardea alba) v roce 2017 na Královéhradecku?

Šoltys V.: Historicky první zahnízdění kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky na Jičínsku.

Zemánek M.: Zahnízdění strakapouda velkého (Dendrocopos major) v hnízdní budce.

Zemánek M.: Smíšená snůška rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus) a špačka obecného (Sturnus vulgaris).

Vrána J. & Novák L.: První potvrzené hnízdění slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) na Svitavsku.

Jasso L.: Skalník zpěvný (Monticola saxatilis) zastižen v Podkrkonoší.

Lemberk V.: RNDr. Jan Sklenář osmdesátiletý.

Praus L. (ed.): Ornitologické zajímavosti.

Kadava L. & Vrána J.: Ornitologická pozorování.

Pozvánka na podzimní členskou schůzi Jihomoravské pobočky

která se koná v sobotu 2. prosince 2017 v 930 hod. na tradičním místě v přednáškovém sále Moravského zemského muzea v Brně, Zelný trh 8 (v 1. patře Dietrichsteinského paláce) – cca 5 minut chůze od hlavního nádraží.

PROGRAM:

1. Zahájení, osobní zprávy, vzpomínka na čestného předsedu pobočky doc. Karla Hudce
2. Připravované projekty, web (G. Čamlík, J. Sychra)
3. Plán činnosti pobočky na rok 2018 (D. Horal)
4. Zpráva o hospodaření pobočky v roce 2017 (L. Hort)
5. Jarní pobočková exkurze do Bílých Karpat v roce 2017, předběžná informace k exkurzi na jaře 2018 (J. Sychra a G. Čamlík)
6. Cílový druh JM pobočky na rok 2017 a 2018 – vodouš rudonohý – stručná informace (J. Sychra, G. Čamlík)
7. Významné ornitologické lokality v ohrožení: polní mokřad u Blučiny, rákosina u Červeného mlýna – aktuální informace (J. Sychra)
8. Hnízdění vzácných druhů bahňáků (tenkozobec opačný, pisila čáponohá) na Komárovském rybníku u Hodonína (J. Zaňát, G. Čamlík)
9. Karel Šťastný: Čtvrté mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2014–2017
10. Vystoupení ředitele ČSO, informace o novém projektu ČSO Liniové sčítání druhů – „LSD“ aj. (Zdeněk Vermouzek)
11. Ornitologické novinky (V. Škorpíková)
12. První zahnízdění jeřába popelavého (Grus grus) na jižní Moravě (G. Čamlík)

Odborná přednáška:
13. Životné stratégie ohrozeného Stredoeurópana s túlavými topánkami: príbeh druhu Lanius minor – strakoš kolesár – ťuhýk menší (Anton Krištín)

(+ další příspěvky účastníků schůze aj.). Předpokládané ukončení schůze cca 14:30 hod. Pro případné zájemce o následné společenské posezení bude tradičně rezervován salónek v restauraci Pod Špilberkem, Husova 13.

Případné dotazy směřujte na D.Horala, tel. 775 254 220 nebo e-mail: jmpcso@seznam.cz

Účastníci budou moci zaplatit členské příspěvky na rok 2018, popř. za minulá léta.

Na shledanou se těší za výbor Jihomoravské pobočky ČSO

 

Jan Sychra, Gašpar Čamlík, David Horal