Retrívr Victory už má za sebou rok výcviku na vyhledávání otrávených nástrah

Dnes je to přesně rok, kdy jsme tým projektu PannonEagle Life pro potírání ptačí kriminality rozšířili o nového člena, štěně Chesapeake Bay retrívra. Fanoušci ČSO štěněti následně vybrali jméno Victory – Vítězství.  Z dvouměsíčního 4,5 kg batolete vyrostl zdravý nebojácný pejsek, který má teď už více než 30 kg. A Victory nabral za rok u ČSO nejen na váze, ale také na dovednostech.

Sam a Victory, psi projektu PannonEagle Life pro potírání ptačí kriminality

Zkušená psovodka projektu Klára Hlubocká se ujala jeho tréninku a popsala nám jeho dosavadní úspěchy: „Victory absolvoval základní výcvik (např. návyk na jméno, přivolání, základní ovladatelnost na vodítku i bez, chůze u nohy, odložení, aport) a jeho trénink dále pokračuje a průběžně ho rozšiřujeme. Specializovaný výcvik zahrnuje např. pohyb na překážkách pro záchranné a policejní psy. Zvládá převozy v autě i jiných dopravních prostředcích, má bezproblémový kontakt s lidmi za všech situací (ukázky na dětských dnech, IMZ pro Policii ČR), je schopný vydržet čekat i několik hodin buď v autě nebo na úvaze, tak aby poté byl schopen práce. Je schopný pracovat i v rušnějším prostředí, například ukázky výcviku, nebo prostředí cvičiště, kde se pohybuje kolem 20–30 jiných lidí a psů, nebo naopak  v přírodním prostředí se zvěří. Má zvládnutý základní výcvik pro vyhledávání, to znamená, že je schopný sám nalézt a označit různé typy zvířecích kadaverů, nebo jejich částí. Postupně prodlužujeme  délku  hledání, ztěžujeme úkryty (výšky, schované v kamení, pod stromy, ve vodě, …) pracujeme i za méně příznivých klimatických podmínek (vedro, déšť, tma, …). Už jsme toho hodně zvládli, ale samozřejmě nás ještě hodně práce čeká.  Souhrnně mohu ze  své zkušenosti říct, že ve svém věku zvládá věci, na které jiní psi potřebují  mnohem víc času. Je to však  podle mě dáno i tím, že mám díky vedení ČSO při jeho výcviku úplně volné ruce a časovou dotaci, kterou potřebuji. Nyní už se mnou jezdí i do pátracích či preventivních akcí, kde mi pomáhá při hledáních v době, kdy druhý pes, už plně vycvičený Sam, odpočívá.“

Projekt PannonEagle Life běží s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE a dotace Ministerstva životního prostředí.

Evropská komise zaráží další hřebík do rakve druhové pestrosti naší krajiny

Dnes Evropská komise zveřejnila s napětím očekávaný návrh reformy Společné zemědělské politiky. Nové plány, které počítají s omezením peněz pro ochranu životního prostředí až o 80 %, doslova šokovaly ochranáře. Podle nové politiky to budou samy členské státy, kdo bude mít více pravomocí rozhodovat o zemědělských dotacích. Reforma ale postrádá účinné nástroje, které by zabezpečily ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů a nechává tak volný prostor pro škodlivé dotace, které podporují intenzivní zemědělství.

Těžký život havranů

Havrani polní se poslední dobou stali trnem v oku obyvatel TáborskéhoChrudimského sídliště. Lidé sepisují petice nebo na havrany rovnou útočí dělbuchy a vzduchovkami. Havrani přitom nejsou zdaleka běžným druhem a vyskytují se pouze v několika málo oblastech Česka. Od minulého století populace havranů silně kolísá vlivem změn v našem přístupu ke krajině i přímým pronásledováním člověkem. Ornitologové proto apelují, aby se lidé pokusili havrany respektovat jako sousedy a naučili se sdílet s nimi svůj životní prostor.

Continue reading „Těžký život havranů“

První žákovská ornitologická konference se opravdu vydařila!

V pražském Toulcově dvoře se 22. května 2018 uskutečnila 1. žákovská ornitologická konference pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Studenti zde  prezentovali výsledky své badatelské činnosti. Mezi příspěvky jednotlivců i badatelských týmů zařadily organizátorky také přednášky světově uznávaných ornitologů Dr. Terezy Petruskové a Prof. Tomáše Grima. Účastníci konference se tak dozvěděli také o tom, jakým tématům z ptačí říše se věnují přední čeští vědci a co vše jejich výzkum obnáší. Program konference zavedl účastníky i mimo přednáškový sál – na terénní exkurzi spojenou s ukázkou kroužkování ptáků.

Konferenci slavnostně zahájil ředitel České společnosti ornitologické, Zdeněk Vermouzek. Tereza Petrusková pak studentům přednášela o tom, jak souvisí strnadí nářečí v Čechách s invazí anglických strnadů na Nový Zéland. Pak už následovaly prezentace samotných žáků, které byly rozdělené do tématických bloků – pozorování ptáků na krmítkách, monitoring ptáků a fenologie a etologie. Více než 50 účastníků představilo celkem 10 přednášek a 8 posterů. Nejen, že přednášky i postery byly velice pěkně zpracované a připravené, ale po každé se rozběhla živá debata. Při přednášce Tomáše Grima o kukačkách – opeřených bohémech bez zodpovědnosti, diváci již nevydrželi čekat na závěr a živě se diskutovalo již v průběhu prezentace.

Dalším zpestřením konference bylo předání certifikátu Rorýsí škola studentce Gymnázia Arabská. Tato škola vyvěsila na budovu rorýsovníky, aby podpořila hnízdní možnosti tohoto zvláště chráněného druhu a zapojila se tak do jeho aktivní ochrany.

Po závěrečné prezentaci posterů jsme konferenci zakončili vyhodnocením jednotlivých příspěvků a rozdělením cen. Vyhodnocení nebylo vůbec jednoduché, neboť věk účastníků byl velmi rozdílný a úroveň jejich příspěvků vzhledem k věku byla opravdu vysoká. Nezbývá tedy než všem poděkovat za jejich zájem o přírodu a účast na této společné akci.

Sborník z 1. žákovské ornitologické konference

Stránky konference: www.birdlife.cz/zakovska-konference-2018Konání konference bylo podpořeno Hlavním městem Prahou.

Děti pomáhají chránit ptáky a zabezpečené skleněné plochy přibývají jako houby po dešti

O skla na budovách, protihlukových stěnách nebo zastávkách hromadné dopravy se ročně zabije obrovské množství ptáků. Právě nebezpečné zastávky proto Česká společnost ornitologická eviduje prostřednictvím webové aplikace zastavky.birdlife.cz. Dobrovolníci už pomocí této aplikace ohodnotili více než 10 000 zastávek a ornitology těší, že s rostoucím počtem zmapovaných míst roste i počet zastávek, o které už se ptáci nezabíjí. Kampaň Bezpečné zastávky inspiruje školní kolektivy, spolky, obce i jednotlivce napříč Českem, k aktivní pomoci naší přírodě. Kdo zabezpečí skleněnou plochu ve svém okolí do 10. června, se navíc může zúčastnit soutěže o zajímavé ceny.

Skauti v Dobříši zabezpečili tři nejnebezpečnější místní zastávky. Foto: Jana Šigutová

Continue reading „Děti pomáhají chránit ptáky a zabezpečené skleněné plochy přibývají jako houby po dešti“

Vlhám pestrým ornitologové upravili poničenou hnízdní stěnu

Před rokem zalepil neznámý pachatel v Čejkovicích na Hodonínsku desítky hnízdních otvorů vlh pestrých. Kdyby ptáky z nor ucpaných montážní pěnou neosvobodili ornitologové a pracovníci České inspekce životního prostředí, ptáci by zahynuli pomalou trýznivou smrtí. Před návratem ptáků ze zimovišť proto zorganizovala Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické pro veřejnost akci spojenou s úpravou poničené hnízdní stěny a jejího okolí. Ornitologové věří, že díky většímu povědomí o přítomnosti ohrožených vlh a zapojení místních lidí do jejich ochrany se loňský útok nebude opakovat.

Ornitologové zapojili do úpravy poničené hnízdní stěny veřejnost. Foto: Ivo Stejskal

Continue reading „Vlhám pestrým ornitologové upravili poničenou hnízdní stěnu“

Postřehy z prvního Kurzu malování ptáků

V polovině dubna jsem spolu s osmi dalšími milovníky ptactva s uměleckou duší měla možnost zažít historicky první kurz, který propojil malování ptáků s jejich poznáváním. Samotné spojení dvou výjimečných lektorů – výtvarnice Jany Krohe a ornitologa a ekologa Davida Hořáka naznačovalo, že se bude jednat o výjimečný zážitek. A to také byl.

Skupina účastníků byla pěkně pestrá – od školaček, které nás překvapily svými znalostmi o ptácích, přes nastávající maminku, až po pána, který doprovázel svou dceru, ale projevil se jako velký umělec s úžasnou fantazií. Kurz jsme si ale užili všichni do jednoho.

Dopolední část proběhla v krásném prosluněném ateliéru. Vybrali jsme si ptačí „modely“, postavili jsme se ke stojanům a pustili se do kreslení. Jana měla radost, že jsme všichni dali přednost trojrozměrným modelům ptáků před fotkami a pomáhala nám, když jsme se ztráceli v čárách a barvách. David doprovázel naše tvoření zajímavostmi o životě jednotlivých ptačích modelů a po obědě pro nás měl připravené povídání o ptácích a lidech, a jejich soužití ve městech.

Na odpolední část kurzu jsme se přesunuli do rozkvetlé botanické zahrady. Většina z nás se nadchla jarními květy a vznikaly tak koláže ptáků a rozkvetlých magnolií. Abychom mohli co nejlépe vystihnout naše ptačí modely, zaměřili jsme se na nejmenší detaily ptačího těla a všímali jsme si vrstev a struktury ptačího opeření. Samotnou mě překvapilo, kolik barev a vzorů může člověk, když se opravdu dobře dívá, napočítat na „obyčejném“ strnadovi.

Za sebe mohu říci, že vedle obrázků jsem si z kurzu odnesla téměř euforický pocit z úžasného dne stráveného malováním a poznáváním ptáků. Už se těším, co Jana s Davidem vymyslí příště!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Karlíková, ČSO

Foto: David Hořák

 

 

O přínosech agro-environmentálních opatření dnes v Praze debatovali zástupci šesti evropských zemí

Dvacátého šestého dubna 2018 se v Praze v budově Ministerstva zemědělství uskutečnila mezinárodní konference „Možnosti ochrany přírodních zdrojů a biodiverzity prostřednictvím agro-environmentálně klimatických opatření“. Účastníci z Česka, Rakouska, Maďarska, Německa, Irska a Holandska zhodnotili přínosy cílených dotačních programů při řešení současného problému dramatického poklesu biodiverzity spojeného se zemědělským hospodařením. Současný stav je dlouhodobě neudržitelný a není přitom ohrožena jen druhová pestrost krajiny, ale i funkční a zdravá krajina. Proto byly také velkým společným tématem negativní dopady současného intenzivního zemědělství podporovaného z prostředků Společné zemědělské politiky a potřeba využívání možností ochrany krajiny, které agro-environmentální opatření přináší.

Ilustrační foto: Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0

Continue reading „O přínosech agro-environmentálních opatření dnes v Praze debatovali zástupci šesti evropských zemí“

Pozvánka na Exotický rámus – ornitologický koncert a zvukovou procházku

Všechny milovníky hudby, přírody a ptačího zpěvu zveme na výjimečnou událost – spojení hudebníků a ornitologů – koncert Orchestru Berg.

Ornitologický koncert a zvuková procházka s názvem Exotický rámus se odehraje 1. května v Praze. Začíná procházkou spojenou s poslechem ptáků, vycházet se bude z nádvoří Strahovského kláštera v malých skupinkách a cílem je Sál Martinů, kde proběhne samotný koncert.

Program:
Malá zvuková procházka
Slavomír Hořínka – Kapesní průvodce letem ptáků (světová premiéra)
Olivier Messiaen – Exotičtí ptáci

Účinkují:
Daniel Wiesner – klavír
Orchestr BERG & Peter Vrábel – dirigent
Katedra bicích nástrojů HAMU

Ve spolupráci s Hudební fakultou AMU a Českou společností ornitologickou.
Patronem premiérované skladby je Petr Somol.

Těšíme se na vás!

Pozvánka na přednášku „Od meliorační trubky k ptačímu parku“

Václav Zámečník a Břeněk Michálek z České společnosti ornitologické odstartují 26. dubna v Národním zemědělském muzeu v Praze přednáškový cyklus o významu vody a půdy v krajině. Účastníci první části cyklu Voda a půda jako společenské dilema se mimo jiné dozví, jak půda a voda ovlivňují (nejen) lidské životy, k čemu je nám chřástal a čejka nebo jak krajinu změnilo zemědělství a jak ji mění Ptačí park Josefovské louky. Přednášející budou povídat i o tom, co v krajině dokáže způsobit řízená povodeň a co pastva divokých koní.

Zájemce o krajinu, venkov a zemědělskou problematiku zveme i na další přednášky z cyklu Voda a půda jako společenské dilema. O zadržování vody v krajině, způsobech hospodaření, nečekaných změnách počasí i o mimoprodukční roli zemědělské krajiny budou v Národním zemědělském muzeu v Praze přednášet odborníci z univerzit, výzkumných institucí i přímo ze zemědělské praxe. Šest témat ve dvanácti přednáškách nabídne posluchačům různé přístupy i možnosti řešení a představí řadu aktuálních výzkumů a dat. Cyklus je určen nejen odborné veřejnosti. Témata se věnují problematice zajímavé i pro laiky, kteří se zemědělstvím nemají osobní zkušenost.

Vstup na přednášky je zdarma, místa si mohou zájemci dopředu rezervovat prostřednictvím webových stránek muzea.

Program přednášek:

26. 4.  Voda a půda jako společenské dilema

17:00–18:00  Od meliorační trubky k ptačímu parku (Ing. Václav Zámečník a Mgr. Břeněk Michálek, Česká společnost ornitologická)
18:00–19:00   Cena za zdravou krajinu: Kde se střetává realita se sny (Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., Ústav zemědělské ekonomiky a informací)

3. 5. Úroda vs. úrodnost

17:00–18:00  Jak systém hospodaření ovlivňuje půdní úrodnost (Ing. Miroslav Florián, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
18:00–19:00 Klikatá cesta za rovnováhou (Ing. Martin Hutař, ekologický producent)

10. 5. Prostupnost krajiny: šance nejen pro vodu a půdu

17:00–18:00 Co chybí české krajině. Léčba a prevence (Ing. Zdeněk Jahn, CSc., Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk)
18:00–19:00  Cesta do krajiny vede kolem nás všech (Ing. Vratislava Janovská, Ph.D., CooLAND, z.s.)

17. 5. Co se vejde do polévkové lžíce aneb otrávený edafon

17:00–18:00  Půda jako živý ekosystém. Dialog mezi půdou a kořenem (Ing. Jaroslav Záhora, CSc., Mendelova univerzita)
18:00–19:00  Půda jedová (Dr. Ing. Milan Sáňka, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita)

24. 5. Kam mizí voda a půda z české krajiny

17:00–18:00   Význam půdy pro zadržení vody v krajině (Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a půdy, v.v.i.)
18:00–19:00   Zadržení vody a půdy v krajině – praktická řešení (Ing. František Pavlík, Ph.D., Státní pozemkový úřad)

31. 5. Klimatické změny: malé i velké bitvy

17:00–18:00 Klima a krajina: Z partnerů soupeři (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Mendelova univerzita, CzechGlobe)
18:00–19:00  Příběh vody z Milešovky. Diverzita jako životní styl (Daniel Pitek, soukromý zemědělec)